lessen gezondheidswetgeving AJ 03 04

advertisement
Schema lessen Academiejaar 2003-2004
GEZONDHEIDSWETGEVING
Prof. C. DECOSTER
1ste les
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Bronnen van het recht, inleiding van het recht, essentiële beginselen van
gezondheidsrecht
Staatskundig kader
Situering van de basiswetten
Wet op de patiëntenrechten
2de les
2.1.
Woensdag 15 oktober 2003
(iedereen, behalve de apothekers)
Woensdag 22 oktober 2003
(iedereen, behalve de apothekers)
Financiering gezondheidszorg
2.1.1. Sociale zekerheid – ziekteverzekering
2.1.2. Aanvullende middelen :
- begroting volksgezondheid
- begroting Gemeenschappen
2.2. Wet op de ziekteverzekering
2.3. Wet op de maximumfactuur
3de les
Woensdag 29 oktober 2003
(iedereen behalve de apothekers)
Wet op de uitoefening van de geneeskunde
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
Geneesheren
Verpleegkundigen
Apothekers
Tandartsen
Paramedici
Deontologie
Medisch aanbod
3.8. Alternatieve geneeskunde
3.9. Medisch dossier – Accreditatie
3.10. Geneesheren – specialist in het beheer van medische gegevens
4de les
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
Transplantatie
Abortus
Bescherming geesteszieken en goederen
Privacy-wetgeving
Dringende hulpverlening
Bloedwetgeving
Euthanasie wet
Sterilisatie jurisprudentie
Onderzoek op embryo’s in vitro
Autopsie op kinderen
De palliatieve zorg
Experimenten met geneesmiddelen
5de les
5.1.
5.2.
Woensdag 5 november 2003
(iedereen, behalve de apothekers, logo en audio)
Woensdag 12 november 2003
(iedereen, behalve apothekers)
Geneesmiddelenwet
Algemene inleiding op de ziekenhuiswetgeving (w.o. begrippen,
Ziekenhuisvoorzieningen)
6de les
Woensdag 19 november 2003
(iedereen, behalve apothekers)
Planning + Erkenning ziekenhuizen
Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen
Multipartite structuur ziekenhuizen
Kenniscentrum
7de les
Woensdag 26 november 2003
(iedereen, behalve apothekers)
Financiering ziekenhuizen
8ste les
9de les
8.1.
8.2.
Statuut ziekenhuisgeneesheer
Statuut ziekenhuisverpleegkunde
10de les
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
Woensdag 3 december 2003 +
woensdag 10 december 2003
(niet logo, audio en ziekenhuisapothekers)
Woensdag 17 december 2003
(hygiënisten, arbeidsgeneeskunde, schoolgeneeskunde)
Ziekenhuishygiëne
Preventie + promotie gezondheidszorg
Schoolgeneeskunde
Arbeidsgeneeskunde
Aangifte besmettelijke ziekten
11de les
Woensdag 7 januari 2004
(logo en audio)
11.1. Paramedische beroepen
11.2. Revalidatiewetgeving
Lessen voor ziekenhuisapothekers.
Woensdag 11 februari 2004
Woensdag 18 februari 2004
Woensdag 25 februari 2004
Woensdag 3 maart 2004
-----------------------------------
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards