kadastrale gemeente Denekamp(DNK00) kadastrale gemeente

advertisement
Rotmanskamp
Mandergrafveld
Manderstreu
h
Sc
we g
t
tra
a
fds
Ho
o
g
uis
ot h
Gr o
Kuiperberg
we
g
e
Sno
g
Broekmaten
ler
we
Ag
e
dijk
St
ro
Laa
rwe
ijk
eg
tenw
Gre
Gravenveen
De Zoeke
eg
e
Be
Harseveld
Da
m
Ekelhofsveld
Linderhoek
Linderveld
we
kw
Westeresch
eg
kerm
g
j
rdi
k
Bo
r
gb
o
uizerw
eg
Stroothuizen
sw
Bladindeling
Strenge
Veld
Foksweg
eg
Voelehoek
1
g
rwe
hae
n
e
j
Ni
Kleikoel
g
aa
t
er
str
am
p
ek
De
n
alsestra
at
Bekspring
we
g
we g
Rossumerbovenveld
eg
De Benneker
Lemseleresch
Oldenza
jk
rsdi
Tra
m
Pa
a
sb
er g
we
ul
ie
r
en
d
D 1806 D 238
D 1805
D 1807 D
237
D 1736 D 5140
D 5139
D 316
D 320
D 317 D 319
D 4560
g
D 5155
D 4989
D 4987
D 3038
D 4986
D 4984
6
D 3455
D 3462
D 3461
D 3458
D 3456
5
ltw
Ho
eg
De Blankemate
Beleidsinformatie, maart 2015, tek.nr.150046 (1 t/m 7)
Olthuizer
Esch
Hakenberg
4
Punthuizen
Veldweg
ijk
Ka Hog
vik e
sw
eg
rdijk
pe
Klum
Veldhoek
Po
p
Hamermaten
Austieberg
traat
Kemp
e
Roderveld
kadastrale
gemeente
Losser(LSR00)
Beuninger
Binnenveld
rs
Beuninge
E
574
D 2171
D 2170
2
7
Lutterzandweg
Nijenhaer
Belvedereweg
anw
e
Hee
rm
Voltheresch
is
Daalhu
Lemselo
Hoenderhoek
Scho
olwe
g
dijk
ats
lma
Hoenderkamp
3
g
weg
Beuninger
Achterveld
rdijk
E 1019
Goor
izerwe
E 1166
Mekkelhorst
Beuningen
dijk
lter
Mensmanweg
eime
Pa
a
erweg
th
Ben
at
Vo
g
hwe
g
fw
ho
we g
uiz
Strooth
th
Stroo
Mekkelhorsteresch
E 125
c
Bos
ert
we
et
Ti
rdijk
lerveld
Denekamperveld
Sterrenbosch
Rossumeresch
ijk
aa
t
eg
Zwartkampweg
ijk
end
teeg
d
se
e
Zom
str
nd
w
er
ht
lic
Bögelskamp
Voelebroek
th
Pal
Rossum
um
dijk
los
e
a
Br
Denekamp
E 1018
ars
rhoek
se
k
eg
g
De Mors
Beuningermeien
U 733
E 1164
a
Everlostr
tm
Oo
de
Noor
Le
m
Hi
lb
ndd
ij
ekwe
anw
Ezelsgoor
Dorpermeien
Mole
ndijk
Roelinksveld
E 1108
Dol
la
g
u
Punth
eg
s
Bentert
dij
k
km
Ee
Wiekeresch
w
er
Lange
Straat
Gl
ips
rw
e
e
Somb
Borgbosch
kadastrale
gemeente
Weerselo(WSL02)
Wiekerhoek
Rossumerhoek
t
g
Obbenkotter en
Schiphorstmeien
Linderesch
Volthe
m
traa
ke
we
Schotbroek
g
Ve
nn
te
rs
oo
g
e
eg
i
Re
rs
Haa
Noord
Deurningen
Pr
io
n we
Duistere
Voort
eg
Het
Haarveld
Nijstad
eg
Rodenmors
ede
g
rwe
Weerselo
nsw
erweg
de
Lin
Volthe
Gunnekerhoek
Weer
se
Zo
e
Nieuwe
Werk
Voltherbroek
g
Wie
le
Age
Het
Reestman
Frensdorferhaar
Noord
Deurningen
M 299
Oude Broek en
Wiekermeden
Agelerveld
* uitgezonderd de gronden die in eigendom zijn van de
in artikel 1 van de RAGO 2013 genoemde instanties
iz
Punthu
g
Binnenveld
Het
Dolland
Langedijk
M 1352
Hagelmeien
Lemselermaten
Honde
Veld
ima
Hoo
g
we
nw
ede
erm
m
u
s
Ros
Rossumermeden
eg
gtsw
Ple
Haarbekkenweg
Weerselosche
Veld
Rammelhaar
Westerhoek
Hunenborgseweg
eg
atenw
Steen
m
roek
Aa B
Rossumerveld
Hondeveldsweg
Kommiezend
Grut
towe
I 238
De Weuste
Munsterhoek
eg
begrenzing kadastrale gemeente
M 1240
e
rw
Wolfsbergweg
Ou
de
g
Bo
rns
e
't Veld
Kleijsenweg
eg
Overig
Noord
Deurningerveld
a
La
e
uw
Sto
ve
l ds
we
Vlierweg
Agelerbroek
Paalmaatsdijk
sw
Overe
M 329
Tilligterbroek
I 437
Paalmaat
Wenshofs
te
kadastrale percelen, geheel of deels "netto begrensd" of "zoekgebied EHS"
(inclusief kadastraal perceelnummer)
Rammelbeekmaten
Het Rot
Achter
de Voort
Molenhofweg
Weerselosche
Esch
g
g
Agele
re
Oppersveldweg
g
Reutumerveld
Beekdorp
sw
e
M 971
Nijenkamp
Het
Stift
or
Voortsweg
eg
Het
Achterveld
De Stouwe
en
m
M 300
Voortmaten
Nijenkampsweg
Lange
Maten
we
Percelen en perceelsgedeelten waarop de RAGO 2013
van toepassing is*
g
kadastrale percelen, geheel of deels in "uitwerkingsgebied ontwikkelopgave
Natura 2000" (inclusief kadastraal perceelnummer)
kadastrale
gemeente
Denekamp(DNK00)
eg
sw
se
m
nw
e
Broek
w
an
g
ijk
km
I 62
Scholtenhavesesch
I 377
I 547
Agelerbroekweg
Steenmaten
oo
we
g
ne
I 605
at
Br
o
eg
I 545
I 544
I 199
Ki
pb
t
aa
str
ek
M 1293
t
eg
Voorste
Maten
elo
rs
e
e
W
West
Agelo
Zoeke
Hoek
Koo
iw
Witstaart
De Kooi
Groot
Agelo
w
its
Reutum
eg
in
I 470
I 827
Sm
w
onk
Vro
s
Du
w
ks
De
n
Bonkenbroek
I 473
I 106
I 762
I 102
M 1292 M 1211
Tilligte
I 694
I 655
eg
Kipboom
Heggelkamp
eg
Reutumeresch
erg
K 653
straa
b
ne
eg
Molenbeekw
n
Zo
w
erg
Zo
b
en
nn
g
we
M 305
I 695
I 656
Alleeweg
Klein
Agelo
Zonnenberg
me
lbe
g
K 666
mse
Oppersveld
we g
inks
v
e
R
Achterste
Maten
K 797
I 98
s we g
we
K 798
K 733
De Mo
rs
M 30
M 20
arsu
eg
ke
Ha
Westerveld
Vollenhoek
K 679
Beuzenkolk
Alleeweg
Ko
r
M 1025
K 667
Rossumerstra
eg
Haarle
Veldkamp
Ootm
w
ans
ym
Hezeberg
Ra
m
zoekgebied EHS
K 306
Het
Wiemsel
K 243
Kogelsmaten
Ootmarsum
Haarlerveld
De Braak
eg
Vrijdijk
Haarler Tubbergerdijk
Grafveld
De Horst
w
rfer
Strengeveldweg
.
F.J
Ha
we
nstie
kadastrale
gemeente
Ootmarsum(OMS00)
De Pol
K 426
K 221
K 762
K 764 K 542
o
nsd
Fre
K 182
K 793
Steenberg
Lädd
erken
K 219
K 811
K 435
eg
Binnenesch
K 561
K 562
L 362
K 544
K 421
uitwerkingsgebied ontwikkelopgave Natura 2000
L 363
K 100
Punthuizerweg
De Onzoel
netto begrensd
bruto begrensd
es
we
Pletkuil
K 420
K 179
enweg
Kleingärten
Lattropperveld
Gr
av
en
oelw
Onz
K 558
K 560
K 559
K 105
K 106
g
eweg
Beekzijd
Kersberg
K
423
Ke
rkw
e
Oud
Ootmarsum
Ottershag
Vassergrafveld
K 753
K 446
K 437
K 387
K 183
Lattrop
we g
Nutterseweg
eg
Oud
Ootmarsumeresch
Roe
ze
berg
w
K 97 K 754
eg
te realiseren (te verwerven en/of in te richten)
eg
we
g
K 751
K 569 K 780
elw
natuur
sw
or
g
bestaand
em
Heu
v
Binnen-Broek
K 514
K 513
K 92
Ecologische hoofdstructuur
Bergvennenweg
e
Br
se
r
Postelhoek
waterlopen uit kaderrichtlijn water en waardevolle kleine wateren
water
L 974
K 512
g
Va
s
we
e s we
Boven
Nutteresch
Roezeberg
Oud-Ootmarsumerveld
Nutter
Bovenesch
eg
eg
g
Vas
serw
rgw
e we
Blauw
Nutterveld
rdijk
eg
Molendijkskamp
L 973
Ottershagen
lf
Lö
ldsw
Zone Ondernemen met natuur en water, buiten de EHS
L 851
K 99
Hune
nborg
se
terv
e
Goudkampsweg
t
g
we g
L 846
L 848 L 849
L 852
L 994
K
384
tra
a
Oos
Zone Ondernemen met natuur en water
L 372
N 41 N 17
N 40
se
Uel
rw
e
N 51 N
N 4 N 48 50
N 49
De Neerzink
Bronnen
rve
ld
Es
w
g
pe
g
Tumuliwe
Oosterik
aanduidingen
we g
e
Höllw
Het
Onland De Bronnen
ebe
Witt
stend
Weu
Brecklenkampsche
Veld
N 65
Goudkamp
gs
es
eg
Mosbeekweg
D 1824
am
Bouwmansweg
Hezingeresch
gw
ek
Bre
kke
le
De Ham
Hooidijk
La
a
g
os
te
r
iks
we
r
be
O
ijk
am
Braamberg
Tutenberg
De
n
m
De Veldkamp
L 232
a
Br
Vasse
o
Lo
kaart 6: Dinkelland e.o.
Hezingerveld
Ahu
is
Hezingen
Hoo
id
Schaboschesch
Vlasbeekweg
Oostenrijk
sw
Overeenkomstig artikel 2 van de regeling,
door Gedeputeerde Staten vastgesteld
op 17 december 2013, kenmerk: 2013/0407709
Gewijzigd op 1 juli 2014, kenmerk: 2014/0155380
Gewijzigd op 23 september 2014, kenmerk: 2014/0226212
Gewijzigd op 16 december 2014, kenmerk: 2014/0321557
Gewijzigd op 3 maart 2015, kenmerk: 2015/0029971
Forst
Bentheim
Paardenslenkte
Bekkescheid
Haarler
Esch
Kaart behorende bij RAGO 2013
g
Hügelgräberheide
kadastrale
gemeente
Tubbergen(TBG02)
Manderesch
we
Breklenkamp
Galgenberg
Drieschic
hts
os
ab
Lutterzand
0
125
250
500
750
1000
Meter
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards