Doc. code: B.2.2.0004.FA Versie: 007 Geldig d.d.: 18/08/2009 10:14

advertisement
Doc. code: B.2.2.0004.FA
Versie: 007
Geldig d.d.: 18/08/2009 10:14:32
Status: Active
Gem. Dierenlaboratorium
Universiteit Utrecht
GGO: aanvragen naam dierstam t.b.v. import
Algemeen
Aanvrager (naam, werkadres):
Telefoon:
E-mail:
Projectnummer:
IG vergunning:
Constructnaam bij import
Bedrijf van herkomst dieren, naam:
Uex
adres:
plaats:
land:
Achtergrondstam (wildtype):
Immuuncompententie: Onbekend/Immuunincompetent/Immuuncompetent
Literatuurgegevens van de muizenstam:
Indien import Nederland, GGO goedkeuringsnummer leverend instituut:
DNA insertiemethode:
niet-homologe insertie
N
via retrovirale vector
R
homologe recombinatie
H
Informatie gemodificeerde DNA
Noteer symbolen of beginletters van gemodificeerde genen (max. 8 posities):
Ik gebruik liever onderstaande afwijkende constructnaam (max. 13 posities!):
In te vullen door GDL medewerker:
Gegeven Stamnaam:
door:
Pagina 1 van 1
datum/paraaf:
Download