Huisstijlwijzer PowerPointpresentaties Maart versie 1.4

advertisement
Invoering Toetsingskader
doelmatige en verantwoorde zorg
thuis
September 2015
Inleiding
door: Jan Megens, Manager Wlz
Programma
• Inloop
18.00 uur
• Inleiding door Jan Megens
18.30 uur
• Toetsingskader
• Verantwoord door Marjon Versteeg/
18.45 uur
Emmy Wietsma
• Doelmatig door Richard Trigg
19.15 uur
• Vragen
19.45 uur
• Afsluiting met drankje
20.00 uur
Wet Langdurige Zorg 1-1-2015
• Doel van de Wlz
• Opname in een instelling <-> Zorg thuis
• Taak zorgkantoor bij Zorg thuis
• Toetsingskader doelmatige en verantwoorde zorg
thuis
• Gefaseerde invoering
Wet Langdurige Zorg 1-1-2015
Fase
Periode
Actie
1
15 juli tot 1 oktober
Ervaring opdoen met toets op
verantwoorde zorg thuis
2
1 september tot 1
oktober
Implementeren nieuwe
rekenmodule
3
1 oktober 2015
Toetsingskader 2015 volledig
operationeel
4
1 oktober tot 1
december
Aanpassen toetsingskader en
rekenmodule op wijzigingen 2016
5
1 januari 2016
Toetsingskader 2016 volledig
operationeel
Toetsingskader
Doelmatige en Verantwoorde
zorg thuis
door:
Marjon Versteeg, Zorginhoudelijk Adviseur WLZ
Emmy Wietsma, Adviserend Verpleegkundige WLZ-PGB
Doelgroep
Klanten zonder opnamewens
• MPT
• VPT
• PGB
• PGB-MPT
• PGB-VPT
Proces MPT/VPT
Klantwens
Alleen bij
MPT:
Doelmatig
Rekenmodule
Verantwoord
Adviesformulier
Indienen
aanvraag
Beoordeling
Zorgkantoor
Beschikking
Adviesformulier Verantwoorde
zorg thuis
• Gevaarscriterium
- Verminderde zelfregie
- Lichamelijke beperking
• Mantelzorg/ sociaal netwerk
• Medische zorg thuis
Proces PGB - MPT/VPT
Klantwens
Aanvraag
PGB-MPT
door klant
Beoordeling
PGB
Indienen
aanvraag
zorg in
natura
Bewust
Keuze
Gesprek
Beoordeling
Zorgkantoor
Doelmatig
Verantwoord
Beschikking
Doelmatige zorg thuis
door: Richard Trigg, stafmedewerker Wlz
Link naar de rekenmodule
Rekenmodule samengevat
• ZZP-bedrag o.b.v. PGB
• GGZ-b niet in thuissituatie
• Samenloop PGB: Waar mogelijk bedrag invullen
• Benodigde zorg aanvragen
• Prestaties aanvragen i.p.v. functies
• Minuten/dagdelen etmalen i.p.v. klassen
• Behandeling en uitruil 1 kant op
• Extra financiële ruimte bij bijzondere situaties
• Altijd indienen!
Eerste resultaten pilot……
Vragen?
Opmerkingen, vragen en bevindingen NIET zijnde casuïstiek
mailen naar:
[email protected]
Afsluiting
Door: Jan Megens
Download