Nieuws uit groep 8 maart 2016 - beatrixschool

advertisement
Nieuws uit groep 8
maart 2016
Wist u dat?
Wij werken op dit moment aan:
- Boek A van de rekenmethode hebben we afgesloten. Nu zijn we begonnen aan Deel B. Dat
houdt in dat we vanaf nu alleen nog gaan herhalen en onderhouden met rekenles.
- Met taal zijn we bezig met ontleden: onderwerp, persoonsvorm, infinitief, werkwoordelijk
gezegd en verwijswoorden.
- Met taal hebben we een werkstuk gemaakt. Iedereen mocht zelf een onderwerp kiezen.
We hebben vooral geoefend met “goed zoeken op internet” en goed verwerken in Word.
- Aardrijkskunde gaat over de aarde: tektonische platen, aardbevingen, ontstaan van
vulkanen en bergen en topografie van Noord-Amerika.
- woensdag 23 maart de
rekendag is?
- uw kind vrijdag 25
maart vrij is? De leraren
hebben dan studiedag.
- wij woensdagmiddag
18 mei meedoen met
schoolvoetbal?
- we met gym de
handstand hebben
geleerd?
- we met knutselen
standbeeldjes hebben
gemaakt en nu met een
groepswerk bezig zijn?
We zijn op zoek naar
ouders/grootouders die ons
willen helpen in de
schooltuin. We hebben tot
nu toe geen aanmeldingen.
Download