1.1 lokale algemene banken - Centrale Bank van Curaçao en Sint

advertisement
1.1 LOKALE ALGEMENE BANKEN
1.1. LOCAL GENERAL BANKS
Activo Bank N.V.*
Julianaplein 22
Willemstad
CURAÇAO
Banco di Caribe N.V.
Schottegatweg Oost 205
P.O. Box 3785
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 432 3000
Fax: (599 9) 461 5220
E-mail: [email protected]
Website: www.bancodicaribe.com
Maduro & Curiel's Bank N.V.
Plaza Jojo Correa 2-4
P.O. Box 305
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 466 1100
Fax: (599 9) 466 1130
E-mail: [email protected]
Website: www.mcb-bank.com
Orco Bank N.V.
Landhuis Cerrito
Schottegatweg Oost z/n
P.O. Box 4928
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 732 7000
Fax: (599 9) 737 6425
E-mail: [email protected]
Website: www.orcobank.com
*Activo Bank N.V. is nog niet operationeel
(Activo Bank N.V. is not yet operational)
2
SFT Bank N.V.
Schottegatweg Oost 44
P.O. Box 707
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 732 2900
Fax: (599 9) 732 2905
E-mail: [email protected]
Website: www.sftbank.com
The Windward Islands Bank Ltd.
Clem Labega Square
P.O. Box 220
Philipsburg
SINT MAARTEN
Tel: (1-721) 542 2313
Fax: (1-721) 542 6355
E-mail: [email protected]
Website: www.wib-bank.net
Girobank N.V. is onderhavig aan de noodregeling per December 16, 2013 en de Centrale Bank van Curaçao en Sint
Maarten oefent bij uitsluiting alle bevoegdheden van de bestuurders en de commissarissen van de kredietinstelling
uit.
(Girobank N.V. is placed under the emergency measure as per December 16, 2013 and the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten to the
exclusion of any other party, exercises all the powers of the managing directors and supervisory directors of the credit institution)
Afdeling Toezicht Banken
Banking Supervision Department
Krachtens artikel 11, lid 6, van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 (PB 1994, no. 4) (zoals
herzien), publiceert de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij de lijst van ondernemingen of instellingen
die op 31 december 2015 in het bezit waren van de vereiste vergunning om het bedrijf van een kredietinstelling in
Curaçao en/of Sint Maarten te mogen uitoefenen, inclusief de bijlagen van de natuurlijke personen en
kredietinstellingen met een ontheffing.
Pursuant to article 11, paragraph 6 of the National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit Institutions of 1994 (N.G.
1994, no. 4) (as amended), the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hereby publishes the list of corporations or institutions
licensed on December 31, 2015 to operate as a credit institution in Curaçao and/or Sint Maarten, including the appendixes of the
natural persons or credit institutions with a dispensation.
1.2 DOCHTERS VAN BUITENLANDSE BANKEN
1.2 SUBSIDIARIES OF FOREIGN BANKS
RBC Royal Bank N.V.1
Kaya Flamboyan 1
Willemstad
CURAÇAO
1voorheen
(formerly) RBTT Bank N.V.
1.3 BIJKANTOREN VAN BUITENLANDSE BANKEN
1.3 BRANCHES OF FOREIGN BANKS
Banque Européenne du Crédit Mutuel1
Union Road 133
Tamarind Plaza
Cole Bay
Philipsburg
SINT MAARTEN
Tel: (1-721) 546 0609
Fax: (1-721) 546 0618
E-mail: [email protected]
Website: www.becm.an
FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited
Backstreet 38
P.O. Box 941
Philipsburg
SINT MAARTEN
Tel: (1-721) 542 3511/ 542 2491
Fax: (1-721) 542 4531
Website: www.cibcfcib.com
FirstCaribbean International Bank (Cayman) Limited, Curaçao Branch
De Ruyterkade 61
P.O. Box 3144
Willemstad
CURACAO
Tel: (5999) 433 8000
Fax: (5999) 433 8198
E-mail: [email protected]
Website: www.cibcfcib.com/curacao
The Bank of Nova Scotia
Backstreet 54
P.O. Box 303
Philipsburg
SINT MAARTEN
Tel: (1-721) 542 2262/ 542 3317
Fax: (1-721) 542 2435
E-mail: [email protected]
Website: www.stmaarten.scotiabank.com
1 voorheen
(formerly) Banque de l’Economie du Commerce et de la Monétique
1.4 KREDIETVERENIGINGEN
1.4 CREDIT UNIONS
Algemene Spaar- en Kredietcoöperatie ACU
Pater Euwensweg 7
P.O. Box 497
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 434 7100
Fax: (599 9) 462 7087
Email: [email protected]
Website: www.acu.cw
Coöperatieve Crediet Vereniging Wescar
Industriepark Heintje Kool z/n
P.O. Box 3508
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 869 2274
Fax: (599 9) 869 3086
Coöperatieve Spaar- en Credietvereniging San Pedro
Ascencion 7A
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 864 1765/ 864 2403
Fax: (599 9) 864 1144
Coöperatieve Spaar en Kredietvereniging Kooperativa
Bankario, Trust i Aseguro (Kobata)
Rooi Catootjeweg 6C
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 738 6207/ 738 8607
Fax: (599 9) 738 6407
E-mail: [email protected]
Website: www.kobata.net
2
Coöperatieve Spaar - en Kredietvereniging Utiliteitsbedrijven
(Utility Credit Union)
Weg naar Welgelegen 18
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 462 7580/ 465 1486
Fax: (599 9) 462 7580/ 465 1486
E-mail: [email protected]/ [email protected]
Website: www.ucu-curacao.com
Coöperatieve Spaar- en Kredietvereniging UTS N.V.
(Credit Union UTS N.V.)
F.D. Rooseveltweg 337
P.O. Box 3177
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 777 1352
Fax: (599 9) 777 1992
E-mail: [email protected]
Website: www.creditunionuts-an.com
Koperativa Spar i Krédito Aviashon (K.S.K.A.)
F.D. Rooseveltweg 505
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 868 8588
Fax: (599 9) 868 3903
E-mail: [email protected]
Website: www.kska72.com
Kooperativa KEP
Schottegatweg West 359
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 868 3290/ 869 5541/ 869 0054
Fax: (599 9) 869 3646
E-mail: [email protected]
Website: www.kepcreditunion.org
Kooperativa di Spar i Krédito Santa Familia Habri
Curaçaostraat 50
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 462 3676
Fax: (599 9) 462 3676
E-mail: [email protected]
Afdeling Toezicht Banken
Banking Supervision Department
Krachtens artikel 11, lid 6, van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 (PB 1994, no. 4) (zoals
herzien), publiceert de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hierbij de lijst van ondernemingen of instellingen
die op 31 december 2015 in het bezit waren van de vereiste vergunning om het bedrijf van een kredietinstelling in
Curaçao en/of Sint Maarten te mogen uitoefenen, inclusief de bijlagen van de natuurlijke personen en
kredietinstellingen met een ontheffing.
Pursuant to article 11, paragraph 6 of the National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit Institutions of 1994 (N.G.
1994, no. 4) (as amended), the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten hereby publishes the list of corporations or institutions
licensed on December 31, 2015 to operate as a credit institution in Curaçao and/or Sint Maarten, including the appendixes of the
natural persons or credit institutions with a dispensation.
1.7 SPAAR- EN KREDIETFONDSEN
1.7 SAVINGS AND CREDIT FUNDS
Stichting Fundashon Nos Deseo
Schouwburgweg 44, Tweede verdieping
Willemstad
CURAÇAO
Stichting Personeelsvoorzieningsfonds Autobusbedrijf Curaçao
Industrieterrein Buena Vista z/n
Willemstad
CURAÇAO
1.6 SPAARBANKEN
1.6 SAVINGS BANKS
PSB Bank N.V.1
Waaigatplein 1
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 432 2000
Fax: (599 9) 465 1980
E-mail: [email protected]
Website: www.psbbanknv.com
1
PSB Bank N.V. is rechtsopvolger van (legal successor of) Postspaarbank van de Nederlandse Antillen
1.7 SPAAR- EN KREDIETFONDSEN
1.7 SAVINGS AND CREDIT FUNDS
Stichting Fundashon Nos Deseo
Schouwburgweg 44, Tweede verdieping
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 736 9926/ 737 0119
Fax: (599 9) 737 5250
E-mail: [email protected]
Stichting Personeelsvoorzieningsfonds Autobusbedrijf Curaçao
Industrieterrein Buena Vista z/n
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 868 4733
Fax: (599 9) 888 3033
2.1 GECONSOLIDEERDE INTERNATIONALE BANKEN
2.1 CONSOLIDATED INTERNATIONAL BANKS
Banco Industrial de Venezuela (Curaçao Branch)
Handelskade 12
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 461 1625
Fax: (599 9) 461 6534
Banco Nacional de Crédito,
C.A. Banco Universal Sucursal Curaçao
World Trade Center Curaçao
Floor 3, BC II 11
Piscadera Bay
P.O. Box 6202
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 463 6304/ 463 6305
Fax: (599 9) 463 6545
Website: www.bnc.com.ve
Banco Provincial S.A. (Curaçao Branch)
Santa Rosaweg 51-53
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 737 6010/ 737 6054
Fax: (599 9) 737 6346
Banco de Venezuela, S.A. Banco Universal (Curaçao Branch)
Handelskade 12
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 461 9131
Fax: (599 9) 461 9331
Website: www.bancodevenezuela.com
DVB Bank America N.V.
Gaitoweg 35
P.O. Box 3107
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 431 8700
Fax: (599 9) 431 8749
Website: www.dvbbank.com
2
FirstCaribbean International Bank (Curaçao) N.V.1
De Ruyterkade 61
P. O. Box 3144
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 433 8000
Fax: (599 9) 433 8198
Email: [email protected]
Website: www.cibcfcib.com/curacao
Mercantil C.A. Banco Universal Agencia Curazao2
Abraham de Veerstraat 1
P. O. Box 565
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 432 5000
Fax: (599 9) 461 1974/ 432 5049
Website: www.bancomercantil.com
Rabobank Curaçao N.V.
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14
P.O. Box 3876
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 465 2011
Fax: (599 9) 465 2066
Website: www.rabobank.com
1
2
voorheen (formerly) ABN AMRO Bank Curaçao N.V.
voorheen (formerly) Banco Mercantil C.A. S.A.I.C.A. (Curaçao Branch)
3
2.2 NIET-GECONSOLIDEERDE INTERNATIONALE BANKEN
2.2. NON-CONSOLIDATED INTERNATIONAL BANKS
Bancaribe Curaçao Bank N.V.
World Trade Center Curaçao, IBC III D
Piscadera Bay
P.O. Box 6087
Willemstad
CU R A Ç A O
Tel: (599 9) 465 0054
Fax: (599 9) 463 6556
Website: www.bcbbank.com
Banco del Orinoco N.V.
Windstraat 3, 1st Floor
Handelskade, Punda
P.O.Box 6108
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 465 4854
Fax: (599 9) 465 4851
Website: www.bancodelorinoconv.com
Banco Provincial Overseas N.V.
Santa Rosaweg 51-53
P.O. Box 3212
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 737 6010
Fax: (599 9) 737 6346
Banesco N.V. 3
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36C
P.O. Box 3141
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 461 1299/ 465 2254
Fax: (599 9) 465 0565
E-mail: [email protected]
Website: www.sfabank.com
3
voorheen (formerly) Société Financière des Antilles N.V.
4
Blue Bank International N.V.4
Abraham de Veerstraat 9
P.O. Box 132
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 461 3967
Fax: (599 9) 461 3167
E-mail: [email protected]
Website: www.bluebankinternational.com
Citco Banking Corporation N.V.
De Ruyterkade 62
P.O. Box 707
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 732 2322
Fax: (599 9) 732 2330
E-mail: curaç[email protected]
Website: www.citco.com
EBNA Bank N.V.
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36B
P.O. Box 8110
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 465 6813
Fax: (599 9) 465 6811
E-mail: [email protected]
Website: www.ebnanv.com
Exprinter International Bank N.V.
Pietermaai 123
P.O. Box 6066
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 843 7300
Fax: (599 9) 461 7835
E-mail: [email protected]
Website: www.eib-bank.com
Girobank International N.V.
Scharlooweg 35
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 433 9999
Fax: (599 9) 461 0336
Website: www.girobank.cw
4 voorheen
(formerly) Premier Bank International N.V.
5
LAAD Americas N.V.
Zeelandia Office Park, 1st Floor
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 461 2331
Fax: (599 9) 461 2332
E-mail: [email protected]
Website: www.laadsa.com
Maduro & Curiel’s Bank International N.V.
Plaza Jojo Correa 2-4
P.O. Box 305
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 466 1100
Fax: (599 9) 466 1130
E-mail: [email protected]
Website: www.mcb-bank.com
Mercantil Bank (Curaçao) N.V.5
A.M. Chumaceiro Bulevar 1
P.O. Box 565
Willemstad
C U R A ÇA O
Tel: (599 9) 432 5000
Fax: (599 9) 432 5049/ 461 1974
Website: www.mercantilbankcuracao.com
National Investment Bank (NA) N.V. 6
J. B. Gorsiraweg 4
P.O. Box 4773
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 462 1116
Fax: (599 9) 462 1527
Website: www.nibanc.com
NBAD Americas N.V.7
Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 36
P.O. Box 3141
Willemstad
CUR AÇAO
Tel: (599 9) 461 1299
Fax: (599 9) 461 5392
5
voorheen (formerly) Banco Mercantil Venezolano N.V.
voorheen (formerly) NIBC Bank (NA) N.V.
7 voorheen (formerly) Abu Dhabi International Bank N.V.
6
6
Noro Bank N.V.
Pletterijweg 43, 2nd floor
Parrera
P.O. Box 3040
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 465 0320
Fax: (599 9) 465 0322
Website: www.norobank.com
Orco Bank International N.V.
Landhuis Cerrito
Schottegatweg Oost z/n
P.O. Box 4928
Willemstad
C U R A Ç A O N. A.
Tel: (599 9) 732 7000
Fax: (599 9) 737 6741
Email: [email protected]
Website: www.orcobank.com
RBC Royal Bank International N.V. 8
Kaya Flamboyan 1
P.O. Box 763
Willemstad
CUR AÇAO
Tel: (599 9) 763 8000
Fax: (599 9) 737 1089
Website: www.rbc.com/caribbean
Republic International Bank N.V. 9
Cas Coraweg 1
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 738 2344
Fax: (599 9) 738 2355
E-mail: [email protected]
Website: www.ribnv.com
Sky Bank N.V.
World Trade Center Curaçao
BC, piso 3, Oficina 10
Piscadera Bay
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 463 6204
Fax: (599 9) 463 65 72
Website: www.skybanknv.com
8 voorheen
9
(formerly) RBTT Bank International N.V.
voorheen (formerly) Banco Caracas N.V.
7
South American International Bank Curaçao N.V.
Plasa Smeets 6
Willemstad
CURAÇAO
Tel: (599 9) 461 0888
Fax: (599 9) 461 0868
E-mail: [email protected]
Website: www.sai-bank.com
Total Bank Curaçao N.V.
Pos Cabai Office Park, Unit #21
Schouwburgweg
Willemstad
CUR A ÇAO
Tel: (599 9) 461 2621/ 461 2617 / 461 2329
Fax: (599 9) 461 2618
E-mail: [email protected] / [email protected]
Website: www.totalbankcuraçao.an
The Windward Islands Bank International N.V.
Clem Labega Square
P.O. Box 220
Philipsburg
SINT MAARTEN
Tel: (1-721) 542 2313
Fax: (1-721) 542 6355
E-mail: [email protected]
Website: www.wib-bank.net
United International Bank N.V.
Landhuis Joonchi II
Kaya Richard J. Beaujon z/n
P.O. Box 152
Willemstad
CURACAO
Tel: (599 9) 733 1888
Fax: (599 9) 767 0057
E-mail: [email protected]
Website: www.united-ibank.com
Download
Random flashcards
Create flashcards