Liturgie zondag 18 juni 2017 ophalen

advertisement
Liturgieblad ochtenddiensten
Datum en tijd: 18-06-2017, 08.45u (De Horsten)
Voorganger: student I. Poortinga (Kampen)
Votum en zegengroet
Kinderopwekking psalm 100, melodie en tekst pagina 3
Wet: Gz 176b
Gebed
Lezen: Matteüs 25 : 14-30
Ps 1 : 1-3, nieuwe berijming, tekst pagina 3
Preek
Opw 717
Gebed (door ouderling!)
Collecte
Gz 149
Zegen
Presentatie op de website geplaatst. Student Poortinga klikt zelf door tijdens de preek.
Datum en tijd: 18-06-2017, 10.45u (Emiclaer)
Voorganger: student I. Poortinga (Kampen)
Votum en zegengroet
Ps 100, nieuwe berijming, tekst pagina 3
Wet: Eén is de Heer, de God der goden, melodie Ps 140, tekst pagina 3
Gebed
Lezen: Matteüs 25 : 14-30
Ps 1 : 1-3, nieuwe berijming, tekst pagina 3
Preek
Opw 717
Gebed (door gemeentelid!)
Collecte
Gz 149
Zegen
Presentatie op de website geplaatst. Student Poortinga klikt zelf door tijdens de preek.
Liturgieblad middagdienst
Datum en tijd: 18-06-2017, 16.30u (gezamenlijk, EM verantw.)
Voorganger: ds. R. Kelder
Als votum: Ps 124 : 3
Zegengroet
Ps 25 : 2 en 6
Gebed
Lezen en tekst: Kolossenzen 3 : 15-17
Ps 51 : 1 en 7
Preek
Indien mogelijk: PvN 16
(anders: Ps 16 : 4 en 5 én Ps 73 : 9)
Apostolische Geloofsbelijdenis
Ps 103 : 9
Dankgebed
Ps 150 : 1 en 2
Zegen
Preekpresentatie op de website geplaatst. Ds. kelder klikt zelf door tijdens de preek.
Kinderopwekking 100
(08.45u)
Melodie: https://www.youtube.com/watch?v=xhS4s5DoRvE
Tekst:
http://www.oke4kids.nl/index.php?ajax=webshop_products&view=view_part&theme=def
ault&part_id=286
Psalm 100, nieuwe berijming
(10.45u)
Melodie en tekst: http://www.denieuwepsalmberijming.nl/1-berijmingenpsalm100.html?code=215&category_id=1
Wet
(10.45u)
Melodie psalm 140
1
Eén is de Heer, de God der goden
Wie buigt voor beelden wordt misleid.
Ga op de weg van zijn geboden
er is geen god die zo bevrijdt!
2
Houd zijn naam hoog, houd die in ere,
veracht, misbruik de hemel niet;
dankbaar zal ieder respecteren
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!
3
Sla wat het voorgeslacht ons leerde
niet onnadenkend in de wind.
Dood nooit wie zich niet kan verweren –
wie drift bemint wordt ziende blind.
4
Breek geen verbond, voorgoed gesloten,
blijf trouw aan wie u liefde gaf.
Diefstal kan geen geluk vergroten;
neem niet uw naaste vreugde af.
5
Leugen en laster? Valse goden!
Begeerte baart slechts bitterheid.
Ga op de weg van Gods geboden –
er is geen god die zo bevrijdt!
Psalm 1, nieuwe berijming
(08.45u/10.45u)
Melodie en tekst: http://www.denieuwepsalmberijming.nl/1-berijmingenpsalm1.html?code=21&category_id=1
Download