Geloofsbelijdenis I (1/6) `k geloof in God de Vader - NGK

advertisement
Geloofsbelijdenis I (1/6)
1. ‘k ‘k
Geloof
geloofinin God de
de Vader,
Va - der,
die almachtig
die al - machtig
he - mel en
in
die
aar - de
schiep,
Jezus Christus, Zoon uit God ge - boren,
Hem tot
Tekst: Casper Koolsbergen
aanzijn
riep,
Geloofsbelijdenis I (2/6)
mijn Heer, die van de Heil - ge Geest ontvangen,
ge - bor - en
uit
een maagd,
ge - le-den heeft ten tij - de van Pi - la - tus,
on - schul - dig aan - ge - klaagd.
Tekst: Casper Koolsbergen
Geloofsbelijdenis I (3/6)
2. Hij‘k geloof
is gein- God
kruisigd,
de Vader,
stierf die
en almachtig
is be - graven,
Hij
daal - de
in
de
dood,
Verrees de der - de dag, is op - ge - varen
en
zit voor - taan naast God,
Tekst: Casper Koolsbergen
Geloofsbelijdenis I (4/6)
vanwaar Hij op een dag te - rug zal komen
als
rech - ter van ‘t heel - al
en
al - le
ten
le - venden en al - le
oor - deel hou - den zal
Tekst: Casper Koolsbergen
do - den
Geloofsbelijdenis I (5/6)
3. De‘kHeil
geloof
- geinGeest,
God de
HijVader,
wordtdie
door
almachtig
mij be-leden.
‘k Ge - loof dat God ons
een kerk die heil - ig is
als
zijn
Tekst: Casper Koolsbergen
geeft
en in de wereld
ge - meenschap leeft.
Geloofsbelijdenis I (6/6)
‘k Ge-loof dat God mijn zon - den wil ver-ge-ven,
mijn
li - chaam eens be - vrijdt
van dood en on-dergang, en ik zal
in
al - le
Tekst: Casper Koolsbergen
eeu- wig - heid.
le - ven
Download