Soorten voorraad - De Handelsroute

advertisement
Voorraad
Voorraad
Logistiek medewerker
Inhoudsopgave
1. Inventarisatie voorbereiden
2. Inventariseren
3. Rapporteren
2
Voorraad | Logistiek medewerker
1. Inventarisatie
voorbereiden
3
Voorraad | Logistiek medewerker
Soorten voorraad
4
Voorraad | Logistiek medewerker
Economische voorraad
Economische voorraad =
Technische voorraad
- (min) verkochte niet geleverde voorraad
+ (plus) bestelde maar nog niet ontvangen
voorraad
5
Voorraad | Logistiek medewerker
Geboekte voorraad
6
Voorraad | Logistiek medewerker
2. Inventariseren
Inventariseren
7
Voorraad | Logistiek medewerker
Inventarisatiemethoden
Integrale methode
Alle goederen tellen
Bij veel fouten in voorraadadministratie
Steekproefsgewijze methode
Een gedeelte van de goederen tellen
50-methode: van elk vijftigste getelde artikel
de prijs noteren.
Bij weinig fouten in voorraadadministratie
Blind tellen
Zonder informatie over aanwezige voorraad
Voorraad | Logistiek medewerker
8
3. Rapporteren
Voorraadadministratie bijhouden
Vergelijken van werkelijke en administratieve
voorraad in aantallen of waarde.
Bijboeken van binnenkomende artikelen
Afboeken van niet-uitgeleverde artikelen
Opslagplaats per artikel
Waarde van voorraad.
Warehousemanagement (wms) als
geautomatiseerd voorraadsysteem
Voorraad | Logistiek medewerker
9
Minimum- en
maximumvoorraad
10
Voorraad | Logistiek medewerker
Rapporteren
Voorraadtekort
Te weinig artikelen
Voorraadoverschot
Te veel artikelen
Ontsporingsvoorraad
Artikelen over door plotseling dalende vraag
11
Voorraad | Logistiek medewerker
Voorraadtekort oplossen
12
Voorraad | Logistiek medewerker
Download