Studierichting: Dier- en landbouwtechnische wetenschappen Graad

advertisement
Studierichting:
Dier- en landbouwtechnische
wetenschappen
Graad:
3
Onderwijsvorm:
TSO
Basisoptie:
Land- en tuinbouw
Accenten:
de
Leerlingen die het tweede gemeenschappelijk jaar agro- en biotechnieken beëindigd
hebben kunnen in de tweede graad kiezen voor de richting landbouw.
In deze graad gaan we de problematiek benaderen vanuit een wetenschappelijke
basis die samen gaat met de praktijk. Specifieke vakken zoals plant- en groeimilieu,
dier- en leefmilieu en toegepaste economie komen aan bod.
Lessentabel:
TDL5
TDL6
Godsdienst
2
2
Geschiedenis
1
1
Aardrijkskunde
1
1
Lichamelijke opvoeding
2
2
Nederlands
2
2
Frans
2
2
Engels
2
2
Wiskunde
2
2
Algemene techniek
2
2
Project/seminaries
0
1
Toegepaste biologie
2
2
Toegepaste chemie
2
2
Toegepaste fysica
1
1
Toegepaste economie/bedrijfsbeheer
3
3
Plant- en groeimilieu
4
3
Dier- en leefmilieu
3
4
1
1
Dier- en leefmilieu
1
1
Plant- en groeimilieu
1
1
2
1
36
36
Algemene vakken
Technische vakken
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen
Praktijk vakken
Praktijk algemene techniek
Praktijk Dier- en landbouwtechnische
wetenschappen
Stages
Totaal
In de derde graad is de leerstof zeer praktijk- en bedrijfsgericht. Bedrijfsbezoeken,
praktijkscholen, bedrijfsstages, proefveldwerking, omgaan met dieren,
substraatteelten, uitrustingen, informatica, fytopharmacie e.a. moeten bijdragen tot
de uiteindelijke agrarische vorming.
Vooropleiding:
Attest A van het tweede leerjaar in de tweede graad (attest B mits in acht name van
de beperkingen).
Vervolgopleiding:

Hoger onderwijs, bijvoorbeeld:
o
Bachelor in de agro- en biotechnologie (vroeger: gegradueerde)
o
Bachelor in de biowetenschappen
o
Bachelor in de landschaps- en tuinarchitectuur
o
Bachelor in de milieuzorg
o
Bachelor in de landschapsontwikkeling
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards