Reunieuitnodiging

advertisement
Secretariaat
Ruud Lubken
Ravelplein 20
2807 HH GOUDA
Tel: 0182 – 529233
Mailadres: [email protected]
Geacht lid/Oud lid
van de sv DONK
Gouda, 10 juni 2015
Betreft: Reünie ter gelegenheid van het 95 jarig jubileum van de sv DONK
Beste Sportvriend(in),
Hierbij ontvangt u de officiële uitnodiging voor de reünie van sv DONK op 30
augustus a.s. ter gelegenheid van het 95-jarige jubileum van onze vereniging.
In de uitnodiging is tevens het programma opgenomen.
Aangezien wij graag willen weten wie we op deze dag mogen verwachten,
verzoeken wij u beleefd bijgaande strook in te vullen en zo spoedig mogelijk –
doch uiterlijk 10 augustus a.s. - aan ons te retourneren.
Gezien de hoge kosten die met een dergelijk evenement gepaard gaan, zijn wij
helaas genoodzaakt voor uw deelname aan de reünie iets in rekening te
brengen. Een en ander is afhankelijk van uw invulling aan deze dag. Op de
aanmeldingsstrook kunt u uw keuze kenbaar maken.
Dit keer helaas geen kerkdienst, aangezien deze niet wordt gehouden op 30
augustus op de locatie waar we ook vorige keer de kerkdienst hebben
gehouden.
U wordt vriendelijke verzocht, gelijktijdig met de aanmeldingsstrook, het voor
u van toepassing zijnde bedrag over te maken op IBANnummer NL86 INGB
0001935659 van de sv DONK te Gouda o.v.v. uw naam.
Wij rekenen op een geslaagde dag en zien u graag tegemoet op zondag 30
augustus a.s.
Met vriendelijke sportgroet
Namens de jubileumcommissie
Ruud Lubken, Corrie van Kralingen, Per Lubbers, Andre van Zijl, Gerrit
Schinkel
ps: kent u iemand die geen uitnodiging heeft ontvangen, laat het ons weten door
zijn/haar adresgegevens door te geven, zodat wij diegene alsnog kunnen
uitnodigen
Reünie sv DONK op Zondag 30 Augustus
Programma
11.00 uur
Ontvangst van de deelnemers
11.30 uur
Brunch in het clubgebouw op ons sportcomplex
13.00 – 18.00 uur Gezellig samenzijn met muziek in en rondom het
clubgebouw
13.30 – 14.00 uur Optreden Shantykoor de Vlisterzangers
14.30 – 15.00 uur Optreden Shantykoor de Vlisterzangers
15.15 – 15.45 uur Penaltyschieten
16.30 – 18.00 uur Barbecue op het terras bij ons clubgebouw
De Jubileumcommissie wenst u allemaal een plezierige dag toe op
ZONDAG 30 augustus en vertrouwt erop dat niemand te vroeg naar
huis vertrekt. U zou iemand, die niet op tijd kon zijn, kunnen missen.
U kunt kiezen uit onderstaande mogelijkheden. Dit gaarne juist
aangeven op het aanmeldingsformulier.
O
O
O
O
Geen gebruik van de Brunch en de Barbecue voor € 5,00 p.p.
Wel gebruik van de Brunch en niet van de Barbecue voor € 10,00
p.p.
Geen gebruik van de Brunch maar wel van de Barbecue(1 saté en
1 broodje hamburger) voor € 12,50 p.p.
Gebruik van zowel de Brunch als de Barbecue(1 saté en 1 broodje
hamburger) voor € 17,50 p.p.
Bij aankruizen een der mogelijkheden hierboven vermeld, ontvangt u in
de middag ook enkele hapjes en 2 consumptiebonnen.
Het achter de keuze vermelde bedrag dient u over te maken op
IBANnummer NL86 INGB 0001935659 van de sv DONK te Gouda o.v.v.
uw naam.
S.v.p. zo spoedig mogelijk, doch UITERLIJK, 10 augustus a.s. het
aanmeldingsformulier retourneren aan
Ruud Lubken, Ravelplein 20, 2807 HH GOUDA, tel: 0182 – 529233 of
e-mail [email protected]
Aanmeldingsformulier
Naam: dhr/mevr………………………………………………………..
Adres: …………………………………………………………………….
PC en plaats …………………………………………………………….
Telefoon: …………………………………………………………………
Mailadres: ……………………………………………………………….
Neemt deel aan de reünie op zondag 30 augustus 2015
Hij/Zij wenst wel/niet deel te nemen aan het penalty schieten
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)
Hij/Zij maakt:
O
Geen gebruik van de Brunch en de Barbecue voor € 5,00 p.p.
O
Wel gebruik van de Brunch en niet van de Barbecue voor € 10,00
p.p.
O
Geen gebruik van de Brunch maar wel van de Barbecue(1 saté en
1 broodje hamburger) voor € 12,50 p.p.
O
Gebruik van zowel de Brunch als de Barbecue(1 saté en 1 broodje
hamburger) voor € 17,50 p.p.
(s.v.p. aankruisen wat van toepassing is)
Handtekening voor akkoord
…………………………….
Het achter de keuze vermelde bedrag is overgemaakt op IBANnummer
NL86 INGB 0001935659 van de sv DONK te Gouda o.v.v. uw naam.
S.v.p. zo spoedig mogelijk, doch UITERLIJK, 10 augustus a.s. het
aanmeldingsformulier retourneren aan
Ruud Lubken, Ravelplein 20, 2807 HH GOUDA, tel: 0182 – 529233 of
e-mail [email protected]
Aanmelden per e-mail kan ook, let op maak wel goed kenbaar in
de e-mail van welke mogelijkheden u gebruik maakt.
Download