stappenplan BLOK 2 Getallen: Het kgv Meten: Inhoudsmaten en

advertisement
BLOK 2
Cijferend delen: stappenplan
Getallen: Het k.g.v.
Vooraf:
Ik trek een groene lijn bij de komma
Ik werk de komma weg in mijn deler (deeltal en deler x10, x100
of x1000)
Ik controleer hoe nauwkeurig ik moet delen en vul mijn deeltal
aan met nullen na de komma
Ik cijfer:
Hoeveel keer gaat … (de afgeronde deler) in …
Ik vermenigvuldig de echte deler met het geschatte cijfer.
Ik controleer: de aftrekker < het Aftrektal
Ik bereken het verschil
Ik controleer: het verschil < mijn echte deler
Ik laat het volgende cijfer zakken en herhaal stap 1 tem 5 tot
alle cijfers op zijn.
=> Opgelet: Ik schrijf de komma als ik ze tegen kom.
Hoeken meten met geodriehoek
Stap 1: Noteer enkele veelvouden van beide getallen
Stap 2: Omcirkel de gemene veelvouden
Stap 3: Kleur het kleinste gemene veelvoud
TIP:
- Controleer of het kleinste getal een veelvoud is van
het grootste, dan is je grootste getal het k.g.v.
- Begin met het grootste getal en stop als je een
veelvoud tegenkomt dat ook een veelvoud is van het
andere getal.
Meetkunde: Eigenschappen van vierhoeken
Meetkunde: Hoeken tekenen
Getallen: De g.g.d.
Stap 1: Noteer de delers van beide getallen in
een T –vorm
Stap 2: Noteer de gemeenschappelijke delers
en omkring de gemeenschappelijke delers in
de twee T-vormen
Stap 3: Noteer de grootste gemeenschappelijke deler.
Kleur de grootste gemene deler.
TIP:
Controleer of het kleinste getal een deler is van het
grootste, dan heb je de g.g.d. al gevonden.
Meetkunde: Vierhoeken tekenen?
Kijk in je onthoudboek nr133 tem 137 !
Meten: Inhoudsmaten en gewichten
km
kg
100 m 10 m
100 g
10 g
m
dm
cm
mm
l
dl
cl
ml
g
dg
cg
mg
Meten: De tijd
Kijk in je onthoudboek nr 112 tem 115 !
Download