EXAMENDATA 3e EXAMENPERIODE

advertisement
EXAMENDATA 3e EXAMENPERIODE*/EXAMINATION DATES 3RD EXAMINATION PERIOD**
Datum/Date
OPO-code/Course code
OPO/Course description
17.08.2017
17.08.2017
17.08.2017
17.08.2017
17.08.2017
17.08.2017
17.08.2017
17.08.2017
17.08.2017
17.08.2017
17.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
18.08.2017
19.08.2017
19.08.2017
19.08.2017
19.08.2017
19.08.2017
19.08.2017
19.08.2017
D0E16A
D0T07A
D0H13A
D0E28A
D0R72A
D0T22A
D0C14A
D0M75B
D0O45A
D0R18A
D0R58B
D0E21A
D0T27A
D0M47B
D0R42A
D0R28A
D0N57A
D0T18A
D0H26A
D0M19B
D0R10A
D0T08A
D0H22A
D0T31A
D0R50A
D0O44A
D0C38A
D0R67A
ACCOUNTANCY
ACCOUNTANCY (TEW)
ACCOUNTANCY (HIR)
ECONOMETRICS
BEGINSELEN VAN PRODUCTIE EN LOGISTIEK MANAGEMENT
MANAGEMENT ACCOUNTING (TEW)
TRADING AND EXCHANGES
ASSET PRICES: BASIC MODELS AND TESTS
ORGANISING FOR ENTREPRENEURSHIP
PROJECT MANAGEMENT AND SCHEDULING
SOLVENCY OF FINANCIAL INSTITUTIONS
STATISTIEK VOOR ECONOMISTEN
CAPITAL INVESTMENT POLICY
ADVANCED INDUSTRIAL ECONOMICS
BRAND MANAGEMENT
ORGANISATIEONTWERP (TEW)
ACTUARIAL AND FINANCIAL MODELS
BEGIN PROD EN LOGIST MANAG (TEW)
PRODUCTIE EN LOG MANAGEMENT (HIR)
INTERNATIONAL BUSINESS STRATEGY
AUDITING
MARKETING (TEW)
MARKETING (HIR)
INDUSTRIAL ORGANISATION: THEORY AND APPL
INTERNATIONAL ACCOUNTING
INTRAPRENEURSHIP
ADVANCED LABOUR ECONOMICS
BEDRIJFSFINANCIERING
19.08.2017
19.08.2017
19.08.2017
19.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
21.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
D0R03A
D0R29B
D0M32B
D0S16A
D0H53A
D0H55A
D0T13A
D0H23A
D0H30A
D0H10A
D0E19A
D0T25A
D0H54A
D0R26A
D0C12A
D0R04A
D0M29B
D0R00A
G0Q22A
D0S01A
D0O56A
D0O24A
D0T00A
D0E35A
D0H30A
D0R26A
D0O27B
D0N30A
D0H30A
D0T19A
D0H45A
D0T34A
D0T34B
INTEGR. KWALITEITSBEHEERSING (HIR)
SOFTWARE-ARCHITECTURES FOR COLLABORATIVE
SECURITY PRIC -PORTFOLIO SELECTION
STRATEGIC MANAGEMENT OF TECHNOLOGY
SOFTWARE ONTWERP EN PROGRAMMEREN 1
SOFTWARE ONTWERP EN PROGRAMMEREN 2
EXTERNE FINANC VERSLAGGEVING (TEW)
EXTERNE FINANC VERSLAGGEVING (HIR)
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE SYSTEM.
HOGERE WISKUNDE I (HIR)
WISKUNDIGE ANALYSE: MACRO-ECO. PROBL.
WIJSBEGEERTE EN ETHIEK
MARKETING ENGINEERING
PERFORMANCE MANAGEMENT (TEW)
ADVANCED PUBLIC ECONOMICS
STRATEGIC MANAGEMENT
ECONOM OF FINANCIAL INTERMEDIATION
ENERGIETECHN. & -ECONOMIE (HIR)
FINANCIAL ENGINEERING
STRATEGISCH MANAGEMENT
ENERGY TECHNOLOGY & ENERGY ECONOMY
INLEIDING TOT KWANTITATIEVE BELEIDSMETHO
WISKUNDE VOOR ECONOMEN
LABOUR ECONOMICS
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE SYSTEM.
PERFORMANCE MANAGEMENT (TEW)
KWANTITATIEVE BELEIDSMETHODEN
ECONOMETRISCHE MODELLEN
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE SYSTEM.
MENS EN ORGANISATIE (TEW)
LINEAIRE OPTIMALISATIE
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
23.08.2017
23.08.2017
23.08.2017
24.08.2017
24.08.2017
24.08.2017
24.08.2017
24.08.2017
24.08.2017
24.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
25.08.2017
26.08.2017
26.08.2017
26.08.2017
26.08.2017
26.08.2017
26.08.2017
26.08.2017
26.08.2017
26.08.2017
D0M42B
D0C16C
D0M10A
D0H11A
D0C07A
D0S92A
D0I73A
D0M40B
D0T28A
D0O55A
D0H19A
D0R71A
D0N88A
D0M46B
D0S17A
D0H19A
D0T23A
D0E20A
A00D3A
D0R08A
D0H36A
D0M90B
D0R33A
D0R57B
D0E15A
D0T06A
D0T17A
D0H46A
D0E37A
D0R13A
D0R87A
D0O43A
D0M13A
ADVANCED INTERNATIONAL TRADE THEORY
DYNAMIC METHODS
ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN CHINA
HOGERE WISKUNDE II (HIR)
ADVANCED MACROECONOMICS I
OPERATIONS STRATEGY IN MANUF & SERV
TOEP. OPERAT. ONDERZ. & STATISTIEK
THE EMPIRICS OF FINANCIAL MARKETS
CONSOLID EN FIN BEDRIJFSDOORL (TEW)
APPL OF OPERATIONS RESEARCH AND STATISTI
BEDRIJFSSTATISTIEK (HIR)
MACROECONOMICS
MACROECONOMICS
WELFARE, INEQUALITY AND POVERTY
TECHNOLOGY TRENDS AND OPPORTUNITIES
STATISTIEK VOOR DATA SCIENCE
KWANTITATIEVE BELEIDSMETHODEN (TEW)
WISKUNDIGE-ANALYSE: MICRO-ECONOM. PROBL.
RELIGIE, ZINGEVING EN LEVENSBESCH.
BELEGGINGSLEER & FIN. PRODUCTEN
INNOVATION MANAGEMENT AND STRATEGY
OPTIMIZATION: SPECIAL TOPICS
LOSS MODELS
FOUNDATIONS OF RISK MEASUREMENT
SOCIOLOGIE
GRONDSLAGEN VAN DE BELEIDSINFORMATICA
BEDRIJFSSTATISTIEK (TEW)
KANSREKENEN EN BESCHRIJVENDE STATISTIEK
MILIEU-ECONOMIE
CONSUMER BEHAVIOUR
FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS AND SECURI
STRATEGIC IP MANAGEMENT
ADVANCED MICROECONOMICS II
26.08.2017
26.08.2017
26.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
29.08.2017
D0I71A
D0R36A
D0M57B
D0E13A
D0T10A
D0E24A
D0T15A
D0C17A
D0R17A
D0M36B
D0M36A
D0I69A
D0H18A
D0C39A
D0S09A
D0I62A
D0N77A
D0O52A
D0V59A
D0N76A
G0Q24A
D0H21A
D0E48A
D0T41A
D0R43A
D0R45A
D9X08A
D0S99A
D0R78A
D0N71A
D0N82A
D0R34A
D0E33A
ARCH. & MOD. MANAG. INF. SYSTEMS
GLOBAL, B2B & SERVICE MARKETING
MANAGERIAL ASPECTS EUR INTEGRATION
ECONOMISCHE GESCHIEDENIS
BANK- EN FINANCIEWEZEN(TEW)
BANK- EN FINANCIEWEZEN
FRANS II: COMM IN HET BEDRIJFSLEVEN
ONTWIKKELING VAN ECON. DENKEN
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ENVIRONMENTAL-TRANSPORTATION ECONOM
ENVIRONMENTAL-TRANSPORTATION ECONOM
ICT SERVICE MANAGEMENT
BANK- EN FIN.WEZEN: INL.TOT FIN.MOD(HIR)
CALCULUS VOOR MANAGEMENT EN ECONOMIE
GLOBAL VALUE CHAINS
PRINCIPLES OF DATABASE MANAGEMENT
INTRODUCTION TO AUDITING AND INTERNATION
CREDIT AND BANKING
ECONOMETRIE VOOR BEDRIJFSECONOMEN
INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS
STATSTICS FOR FINANCE & INSURANCE
CONCEPT NATUUR MET TECHN TOEP (HIR)
MARKTONDERZOEK
DUITS I: BASISCURSUS
COMPETITIVE ANALYSIS AND STRATEGY
STRATEGISCH MANAGEMENT ACCOUNTING
MANAGEMENT CONTROLE & KOSTENBEHEERSING
APPLIED OPTIMIZATION
INTRODUCTION TO MANAGEMENT AND STRATEGY
PRAKTIJKCOLLEGE IN ECONOMIE, RECHT EN B
ALGEMEEN MANAGEMENT
PENSIOEN ACTUARIAAT
ECONOMISCHE GESCHIEDENIS NA 1945
29.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
30.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
31.08.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
D0O58A
D0T11A
D0T98A
D0H28A
D0X14A
D0R25A
D0I74A
D0N90A
D0S18A
D0T01A
D0H12A
D0C09A
D0H28A
D0T04A
D0R23A
D0R16A
D0R19A
D0R19A
D0M62C
D0N56A
D0N62A
D0S10A
D0E44A
D0E40A
D0I60A
D0H56A
D0C23A
D0O40A
D0I68A
D0R81B
D0R81A
D0I81A
D0T96A
MANAGEMENT CONTROL AND COST MANAGEMENT
BASISMODELLEN OPERATIONEEL ONDERZ (TEW)
ONDERZOEKSMETHODOLOGIE
OPERATIONEEL ONDERZOEK (HIR)
NEW PRODUCT AND SERVICE DEVELOPMENT
MANAG. VAN PERSONEELSSTROMEN (TEW)
KNOWL. MANAGEMENT & BUS. INTELLIG.
EMPIRICAL EVALUATION OF ECONOMIC POLICY
TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP AND NEW BUS
INLEIDING TOT HET ECONOMISCH RECHT
INL TOT HET ECONOMISCH RECHT (HIR)
ECONOMETRIC METHODS AND MODELS
OPERATIONEEL ONDERZOEK (HIR)
FRANS I: ALG. ECONOMISCH FRANS
POLITICAL BUSINESS STRATEGY (TEW)
MARKETING STRATEGY MODELING
SIMUL. THEORY & APPLICATIONS
SIMUL. THEORY & APPLICATIONS
MULTIVARIATE STATISTICS
ADVANCED LIFE INSURANCE MATHEMATICS
ECONOMIE
INCENTIVES AND BEHAVIOR
INTERNATIONALE ECONOMIE
GEZONDHEIDSECONOMIE
ONTWIKKELING VAN BEDRIJFSTOEP
REQUIREMENTS ENGINEERING
ADVANCED HEALTH ECONOMICS
THE FOUNDATIONS OF ENTREPRENEURSHIP
BUSINESS ANALYSIS
INLEIDING TOT VERZEKERINGSRECHT
INLEIDING TOT HET VERZEKERINGSRECHT
BUSINESS ANALYSE
MANAGERIAL ECONOMICS
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
01.09.2017
02.09.2017
02.09.2017
02.09.2017
02.09.2017
02.09.2017
02.09.2017
02.09.2017
02.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
04.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
D0H52A
D0R81B
D0R81A
D0N92A
D0C40A
D0M57B
D0H50A
D0E10A
D0H24A
D0T24A
D0R09A
D0O54A
D0M14A
D0N83A
D0T05A
D0E43A
D0T16A
D0T32A
D0C08A
D0R05A
D0M59B
D0M23B
D0O53A
D0R52A
D0O21A
D0N86A
D0N89A
D0N55A
D0S06A
D0T20A
D0H25A
D0T33A
D0I62A
MANAGERIAL ECONOMICS
INLEIDING TOT VERZEKERINGSRECHT
INLEIDING TOT HET VERZEKERINGSRECHT
INLEIDING TOT ACCOUNTANCY
INLEIDING TOT ACCOUNTANCY
MANAGERIAL ASPECTS EUR INTEGRATION
DE GLOBALE ECONOMIE
DE GLOBALE ECONOMIE
MENS EN ORGANISATIE (HIR)
FISCAAL EN ARBEIDSOVEREENKOMSTRECHT
RISK MANAGEMENT IN FINANCIAL INSTITUTION
BUSINESS FINANCE
ADVANCED MACROECONOMICS II
ACCOUNTING FOR MANAGERS
ENGELS I: ALG. ECONOMISCH ENGELS
PUBLIEKE ECONOMIE
ENGELS II: COMM IN BEDRIJFSLEVEN
THE ECON OF INNOV & INTELLECT PROPERTY
ADVANCED MICROECONOMICS I
STRATEGIC FINANCIAL MANAGEMENT
APPLIED GAME THEORY, ECONOMICS INFO
INTERNATIONAL MANAGEMENT
INTERNATIONAL BUSINESS FINANCE
DEONTOLOGIE VAN ACCOUNTANCY & REVISORAAT
RECHTSECONOMIE
STRATEGIE EN INNOVATIE
PUBLIEKE FINANCIËN
ADVANCED NON-LIFE INSURANCE MATHEMATICS
ADVANCED ANALYTICS IN A BIG DATA WORLD
BEDRIJFSFINANCIERING (TEW)
BEDRIJFSFINANCIERING (HIR)
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
PRINCIPLES OF DATABASE MANAGEMENT
05.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
05.09.2017
06.09.2017
06.09.2017
06.09.2017
06.09.2017
06.09.2017
06.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
07.09.2017
08.09.2017
08.09.2017
08.09.2017
08.09.2017
08.09.2017
D0R02A
D0I64A
D0M09A
D0O46A
D0I72A
D0S11A
D0E32A
D0R80A
D0T02A
D0T14A
D0C15A
D0O51A
D0R68A
D0S02A
D0E23A
D0T12A
D0H27A
G0Q20A
D0H37A
D0R07A
D0R22A
D0M61B
D0R14A
D0N35A
D0N36A
D0R73A
D0N73A
D0M03B
D0H30A
D0E11A
D0H48A
A07C8A
D0I63A
INDUST. MATERIAALK. & SCHEIK. (HIR)
COMPUTERNETWERKEN
ECONOMIC ASPECTS OF EUROPEAN INTEGRATION
ENTREPRENEURIAL FINANCE
ADVANCED DATABASE MANAGEMENT AND CONTENT
NETWORK INDUSTRIES AND THE DIGITAL ECON
DEVELOPMENT ECONOMICS
BEHAVIORAL ECONOMICS
PSYCHOLOGIE
ARBEIDSSOCIOLOGIE (TEW)
MACRO-FINANCE
SOCIAL MARKETING
MICRO-ECONOMIE
FINANCIAL PRODUCTS
WIJSBEGEERTE EN ETHIEK
BELEIDSINFORMATIESYSTEMEN
BUSINESS INFORMATION SYSTEMS
FUNDAM OF FINANCIAL MATHEMATICS
ORGANISATIE VAN HET PRODUCTIEPROCES
PRAKTIJKCOLL. ACC. & FINANC.
ECONOMICS OF GLOBAL INNOVATION
ADVANCED ECONOMETRICS
MARKET RESPONSE MODELS
REPORTING FOR BANKS
REPORTING FOR INSURANCE COMPANIES
WIJSBEGEERTE EN ETHIEK
PRAKTIJKCOLLEGE ACCOUNTING
ECONOM ASPECTEN VAN DE MEDEDINGING
ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE SYSTEM.
MARKTEN EN PRIJZEN
MARKTEN EN PRIJZEN
RELIGIE, ZINGEVING, LEVENSBESCHOUW
SYSTEEMSOFTWARE
08.09.2017
08.09.2017
08.09.2017
08.09.2017
08.09.2017
08.09.2017
08.09.2017
09.09.2017
D0O37A
D0M43B
D0R51A
D0R32A
D0R66A
D0M63B
D0S13A
D0M44B
ENTREPRENEURSHIP AND NEW BUSINESS DEVEL.
ADVANCED DEVELOPMENT ECONOMICS
RISK MANAGEMENT AND CONTROL
LIFE INSURANCE MATHEMATICS
MARKETING
ADVANCED TIME SERIES ANALYSIS
ECONOMICS OF NEW TECHNOLOGIES
WELFARE ECONOMICS
*Disclaimer: de examendata kunnen uitzonderlijk nog gewijzigd worden en zijn pas definitief vanaf maandag 31 juli 2017.
**Disclaimer: the examination dates can exceptionally be subject to change and are definitive from Monday 31 July 2017 on.
Download