bobath-therapie - neurodevelopmental therapy

advertisement
BOBATH-THERAPIE - NEURODEVELOPMENTAL THERAPY
Een omschrijving
Neurodevelopmental therapy (NDT) of Bobath-therapie is een specifieke sensomotorische
behandeling, oorspronkelijk ontwikkeld door de Bobaths in 1943 in Engeland (Baranek,
2002).
In
Bobath-therapie
streeft
men
naar
een
normalisatie
van
de
spiertonus
(=spierspanning), een integratie van de primitieve reflexen en de ontwikkeling van meer
normale bewegingspatronen.
Volgens Baranek wordt Bobath-therapie zelden gebruikt bij personen met ASS, wanneer er
geen sprake van een bijkomende neuromotorische stoornis is.
REFERENTIES
Baranek, G.T. (2002). Efficacy of Sensory and Motor Interventions for Children with Autism. Journal of
Autism and Developmental Disorders, 32, 397-422.
SNELLE LINK
www.bobath.be
Wetenschappelijk onderzoek
Wij hebben geen wetenschappelijke publicaties gevonden van onderzoek naar het gebruik
van Bobath-therapie bij personen met autisme. Ook Baranek (2002) vermeldt geen empirisch
onderzoek te hebben gevonden.
REFERENTIES
Baranek, G.T. (2002). Efficacy of Sensory and Motor Interventions for Children with Autism. Journal of
Autism and Developmental Disorders, 32, 397-422.
Download