Subsidie voor de aanpassing van elektrische

advertisement
Gemeentebestuur
Herselt
Dienst jeugd
SUBSIDIES VOOR AANPASSINGEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES
Naam vereniging:
......................................................................................……
Verantwoordelijke contactpersoon:......................................................................................….
Naam en adres firma:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Initiatieven:…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Bovenvermelde organisatie vraagt een subsidie aan van …….EUR (maximum
250 EUR) voor aanpassingen aan de elektrische installaties. De infrastructuur
mag geen eigendom zijn van de gemeente.
Het betalingsbewijs van aankopen of controle wordt hierbij gevoegd.
Datum:
Naam verantwoordelijke:
...../...../.....
.......................................
Handtekening:
Download