De ijsbeer

advertisement
De ijsbeer
Door Sarah, Jana en Irene!
Inhoudstabel
•
•
•
•
•
•
De Latijnse naam
Hoe ziet de ijsbeer eruit
Waar vind je de ijsbeer
Wat eet de ijsbeer
Hoe plant de ijsbeer zich voort
Heeft de ijsbeer vijanden
De Latijnse naam!
• Thalassarctos
maritimus!
Hoe ziet de ijsbeer eruit?
• De kop is lang en
smal en de nek ook.
• De mannetjes zijn
groter en zwaarder
dan de vrouwtjes.
• Hun voetzolen zijn
behaard.
Waar vind je de ijsbeer?
• Hij bewoont het
arctische en
subarctische gebied.
• Hij zwemt van
ijsschotsen naar
ijsbergen.
• Maar het blijft ook
aan de kust.
Wat eet de ijsbeer?
• IJsberen zijn
roofdieren.
• Hun prooi bestaat
uit zeehonden, vis,
zeevogels en kleine
knaagdieren.
• Ze eten ook
planten.
Hoe plant de ijsbeer zich voort?
• De paringstijd is van
maart tot juni.
• De jongen worden 1-3
jaar gezoogd.
• Na 24 tot 28 maanden
worden ze
onafhankelijk.
Heeft de ijsbeer vijanden?
• De ijsbeer heeft 1
vijand: de mens!
Download