Ingenieursbureau met Passie voor Techniek

advertisement
Iv-Industrie
Ingenieursbureau met Passie voor Techniek
Kennis van
techniek is de
essentie
Welkom bij Iv-Industrie
Iv-Industrie is een multidisciplinair ingenieursbureau met uitgebreide kennis van de industrie.
Wij denken graag met onze opdrachtgevers mee of treden namens onze opdrachtgevers op,
om voor elk project het best mogelijke resultaat te behalen. Wij bieden een breed scala aan
diensten voor de voedingsmiddelen-, de chemische en farmaceutische industrie. Ook
bedienen we verschillende nichemarkten binnen de olie & gas- en de staalindustrie.
Iv-Industrie is betrokken bij zowel groot- als kleinschalige projecten. Wij bieden flexibele teams en een
uitgebreid scala aan diensten. Dit alles in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers.
Projectdefinitie, haalbaarheidsonderzoeken, engineering en projectmanagement zijn de diensten die
we aanbieden voor zowel greenfield- als brownfield-projecten. Om te zorgen dat onze
opdrachtgevers tevreden zijn, ontwikkelen we samen met hen ideeën, creëren we een aanpak op
maat, en bieden we in alle fases van de projectcyclus voortdurende ondersteuning. Of het nu gaat om
de haalbaarheid van industriële projecten, het ontwerp van gebouwen, installaties of systemen,
constructiemanagement, inbedrijfstelling of kwalificatie en validatie: Iv-Industrie heeft er ruime
ervaring mee.
Onze medewerkers beschikken over uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van vele
ontwerpapplicaties, waaronder de allernieuwste simulatie-, FEM- en CAD-tools. Iv-Industrie creëert
volledig geïntegreerde, multidisciplinaire ontwerp- en 3D-modellen. Bovendien kunnen
opdrachtgevers van brownfield-projecten profiteren van onze kennis op het gebied van terrestrische
3D-laserscanning. Met een 3D-laserscan wordt de bestaande situatie exact in beeld gebracht en kan
samen met het nieuwe ontwerp in één model worden geïntegreerd. Vervolgens organiseren we
laagdrempelige ontwerpbesprekingen met onze opdrachtgevers om te zorgen dat alle
belanghebbenden zijn betrokken bij de realisatie van hun toekomstige werkruimte.
Onze zeer capabele en creatieve experts zijn in staat om projecten volgens de juiste strategie uit te
voeren om optimale klanttevredenheid te bewerkstelligen. We leveren innovatieve oplossingen voor
de realisatie van complete installaties, waarbij we toch aan de specifieke eisen en wensen van de
opdrachtgever blijven voldoen. Met onze focus op duurzaamheid zijn we voortdurend op zoek naar
energiezuinige oplossingen binnen alle vakgebieden.
Creativiteit speelt een rol in alle aspecten van onze bedrijfsvoering, zodat we onze producten en
diensten voortdurend verbeteren. We zijn trots op de goede relaties die we met onze opdrachtgevers
onderhouden, en we investeren in de snelle en efficiënte ontwikkeling van optimale oplossingen.
Onze markten
Voedingsmiddelenindustrie
Iv-Industrie levert een breed pakket aan diensten voor de voedingsmiddelenindustrie voor nieuwbouw en
modificaties, van productiefaciliteiten en magazijnen tot utilities en procesinstallaties. De
voedingsmiddelenindustrie kent strenge normen op het gebied van voedselveiligheid en hygiëne. Wij
ontwerpen installaties en gebouwen volgens de meest recente richtlijnen, codes en standaarden met
betrekking tot hygiëne en kwaliteit.
Chemische industrie
Iv-Industrie heeft veel ervaring met grote en kleine projecten in de chemische industrie, van ontwerp van
veilige industriële huisvesting tot inbedrijfstelling van chemische procesinstallaties. Succesvolle productie in
de chemische industrie is in hoge mate afhankelijk van procesveiligheid en productkwaliteit. Wij zorgen
ervoor dat onze oplossingen voldoen aan de strengste veiligheidsnormen. Dit doen wij samen met onze
eigen experts op het gebied van industriële veiligheid.
Farmaceutische industrie
Iv-Industrie levert een breed pakket aan diensten voor zowel nieuwbouw als modificaties, van laboratoria en
cleanrooms tot utilities en vul- en verpakkingslijnen. We benutten onze specialistische kennis op het gebied
van gebouwafwerking, (steriele) utilities, gebouwinstallaties en verpakkingssystemen om extra waarde te
creëren voor onze opdrachtgevers. We ondersteunen onze opdrachtgevers met kwalificatie- en
validatiediensten als integraal onderdeel van onze projecten.
Staalindustrie
Iv-Industrie biedt een uitgebreid pakket aan diensten, van ontwerp van fabrieksonderdelen tot de
optimalisatie van bestaande faciliteiten, installaties, mechanische en materiaal handling equipment. We
gebruiken onze diepgaande technische kennis om industriële processen te optimaliseren.
Ontwerp en ontwikkeling van nieuwe, innovatieve producten en diensten voor nichemarkten
Iv-Industrie loopt voorop op het gebied van innovatieve ontwerpen die hebben geleid tot de introductie van
nieuwe producten op de markt, maar ook als het gaat om de optimalisatie van bestaande faciliteiten en
installaties. Onze succesvolle ontwerpen worden reeds toegepast in de voedingsmiddelen-, staal-, chemische,
farmaceutische en defensie-industrie. Bij deze innovaties nemen we het voortouw van de ontwerpfase tot aan
de productiefase. Wij zijn voortdurend op zoek naar verbetermogelijkheden, die we proberen te herkennen en
uit te voeren in samenwerking met onze opdrachtgevers.
Door de jaren heen hebben we ruime ervaring en kennis opgebouwd binnen een aantal specialismen.
Installaties
Constructies
•
Procesinstallaties
•
Industriële gebouwen
•
Utilities en energiesystemen
•
Laboratoria
•
Gebouwsystemen
•
Magazijnen
•
Cleanrooms
•
Stalen constructies en funderingen
Voor elke fase in uw project
Projectmanagement
Diensten
Engineering
Procurement
Fasen
Expediting
1.
2.
Haalbaarheids- Conceptuele
studies
engineering
3.
Basic
engineering
4.
Detail
engineering
5.
Constructie
6.
Inbedrijfsstelling,
kwalificatie en
validatie
Onze disciplines
➤➤ Haalbaarheidsonderzoeken en optimalisatie
➤➤ Basis of Design en conceptontwikkeling
Proces
engineering
➤➤ Hygiënisch ontwerp en specificaties van procesinstallaties en nutsvoorzieningen
➤➤ Stroomdiagrammen, P&ID’s, massabalansen, thermische balansen
➤➤ Procesmodellering en -simulatie
➤➤ Energiezuinige oplossingen gericht op duurzaamheid
➤➤ Concept- en basisontwerpen (routebepaling en driedimensionale
ontwerpen voor leidingen)
Piping &
mechanical
engineering
➤➤ Gedetailleerd technisch ontwerp (indeling, isometrische gegevens, bevestiging van leidingen)
➤➤ Specificaties van leidingen en apparatuur
➤➤ Berekeningen voor leidingen en apparatuur (belasting, sterkte, naleving van richtlijnen)
➤➤ Driedimensionale integratie van gebouw- en installatie-ontwerpen
➤➤ Stroomverdeling
➤➤ Kortsluitings-, loadflow- en capaciteitsstudies
Elektra,
instrumentatie &
automatisering
➤➤ Specificaties van de instrumentatie
➤➤ ATEX- en SIL-studies
➤➤ Elektrische gebouwsystemen
➤➤ Functioneel ontwerp van procesautomatisering
➤➤ Hardware-architectuur
➤➤ Visueel brainstormen en toekomstige inpassing
➤➤ Digitale prototypes, geavanceerde technische oplossingen voor speciale Werktuigbouw
machines, systemen, apparatuur en outillering
➤➤ Life Cycle Engineering (LCE)
➤➤ Systeemontwikkeling: geïntegreerde, modulaire en innovatieve ontwerpen
➤➤ Ontwerpen voor greenfield- en brownfield-projecten en renovatie van Constructie &
civiele techniek
industriële gebouwen
➤➤ Bouwkundig ontwerp van funderingen voor gebouwen en installaties
➤➤ Berekeningen voor dynamische belastingen (explosies, aardbevingen, apparatuurverankering)
➤➤ Building Information Modelling (BIM)
➤➤ Infrastructuurontwerp en locatie-ontwikkeling
➤➤ Hygiënisch ontwerp, naleving van bouwwetgeving en richtlijnen inzake Bouwkunde
gevaarlijke stoffen
➤➤ Bouwtekeningen, doorsnedes en overzichten
➤➤ Driedimensionale integratie van bouwkundige ontwerpen en gebouwinstallaties
➤➤ (Hygiënische) zonering en ruimtespecificaties
➤➤ Ontwerpen en specificaties voor complexe klimaatinstallaties Klimaat- en
energietechniek
(verwarming, ventilatie en klimaatbeheersing)
➤➤ Driedimensionale ontwerpen van hygiënische en industriële omgevingen
➤➤ Haalbaarheidsonderzoeken en optimale energiezuinigheid
➤➤ Sanitaire installaties en brandveiligheidssystemen
➤➤ Proces-, machine- en bouwveiligheid, beheersing van risico’s op grote ongelukken
Industriële
veiligheid
➤➤ Kwalitatieve en kwantitatieve effect- en risico-analyses (HAZOP, QRA)
➤➤ Classificatiestudies (ATEX, SIL)
➤➤ Advies met betrekking tot wetgeving (Europese richtlijnen; veiligheid en gezondheid op de werkplek)
➤➤ VGM-plannen
➤➤ Projectsturing tijdens alle fases
➤➤ Inkoop, uitbesteding en afhandeling
➤➤ Technisch ontwerp en bouwbeheer
Projectmanagement
➤➤ Projectplanning, kwaliteitsborging, documentbeheer en kostenberekeningen
➤➤ Adviesdiensten op het gebied van haalbaarheid, BoD (Basis of Design) of conceptontwerp
➤➤ Risicobeoordeling
Kwalificatie &
validatie
➤➤ FAT/SAT-beheer en -uitvoering
➤➤ Ontwerp-, installatie-, bedrijfs- en prestatiekwalificatie en procesvalidatie
Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM)
Wij leveren een actieve bijdrage aan het algemene welzijn en de veiligheid van de maatschappij als
geheel. Dat implementeren we in ons beleid, waardoor we al het mogelijke doen om een veilige
en gezonde werkomgeving te creëren voor alle betrokkenen bij een bepaald project. Het risico op
persoonlijk letsel moet zo ver mogelijk worden gereduceerd en schade aan privébezit en het milieu
moet worden voorkomen. Daarnaast voeren we voortdurend verbeteringen door op het gebied van
veiligheid, gezondheid en milieu.
Onze opdrachtgevers willen dat hun investeringen in de toekomst leiden tot een veilige en
gezonde werkplek voor hun werknemers. Iv-Industrie hanteert een proactieve benadering bij de
verschillende fasen in het ontwerpproces, zodat een faciliteit wordt gerealiseerd die voldoet aan
wet- en regelgeving en de verwachtingen van de opdrachtgever. Veiligheid is de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van Iv-Industrie en de opdrachtgever. Om veiligheid optimaal te integreren
in ons ontwerpproces, stellen we een projectspecifiek of integraal veiligheidsplan op. Dat plan
bestrijkt alle VGM-aspecten. Deze aspecten worden in alle fases van het project gedefinieerd; van
het technisch ontwerp tot de bouw en inbedrijfstelling. Wij beschouwen het creëren van optimale
arbeidsomstandigheden als deel van ons werk. Tevens besteden wij aandacht aan de gezondheid en
veiligheid van alle betrokkenen.
Iv-Industrie is VCA**-gecertificeerd om door middel van inspecties te zorgen voor veiligheid en
preventie van ongelukken op de bouwlocatie. Zo kunnen we onze opdrachtgevers helpen om te
voldoen aan strenge wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en prestaties.
Kwaliteit
Wij zijn van mening dat het leveren van kwaliteit aan opdrachtgevers de sleutel tot ons succes
is. In 1987 heeft Iv-Groep daarom een kwaliteitsmanagementsysteem opgesteld dat volledig is
geïntegreerd in alle aspecten van onze bedrijfsvoering. Bij grotere projecten worden projectspecifieke
kwaliteitsplannen opgesteld en toegepast. Bovendien maken we bij projecten gebruik van de
V-model-benadering om ervoor te zorgen dat onze ontwerpen voldoen aan de wensen en eisen van
de opdrachtgever.
Iv-Industrie beschikt over de volgende door Lloyd’s Register Quality Assurance (LRQA) toegekende
certificaten voor onze kwaliteitsbeheersystemen:
•
NEN-EN-ISO 9001 : 2008
•
BS-EN-ISO 9001 : 2008
Iv-Industrie is een onderdeel van Iv-Groep
Sinds 1949 is Iv-Groep uitgegroeid tot een wereldwijd opererend ingenieursbureau met ongeveer
1000 professionals. Passie voor techniek maakt ons als ingenieursbureau sterk en onderscheidend.
Deze passie vertaalt zich in uitgebreide technische kennis en vormt het hart van ons bedrijf.
De nieuwe sluisdeuren voor het Panamakanaal, de Rotating Tower en het zelf-installerende
gasplatform F3-FA zijn enkele uitdagende projecten waaraan Iv-Groep de afgelopen jaren werkte. Ook
binnen andere markten speelt Iv-Groep een toonaangevende rol. Met onze brede expertise bieden
wij diensten aan voor de markten Gebouwen & Installaties, Industrie, Infrastructuur & Havens, Maritiem,
Olie & Gas, Speciale constructies & Equipment en Water. Wij hebben binnen alle benodigde disciplines
de kennis in huis, om ook voor uw grootschalige integrale project, optimale resultaten te leveren. Juist
deze diversiteit aan kennis biedt een meerwaarde.
Iv-Industrie is in 2008 onderdeel geworden van Iv-Groep, waardoor optimaal gebruik kan worden
gemaakt van de uitgebreide ervaring en kennis die Iv-Groep heeft.
Iv-Industrie b.v.
Meander 651
6825 ME Arnhem
Postbus 65001
6800 JM Arnhem
Tel: +31 88 943 3700
www.iv-industrie.nl
Waarderweg 40
2031 BP Haarlem
Tel: +31 88 943 3700
Noordhoek 37
3351 LD Papendrecht
Postbus 1155
3350 CD Papendrecht
Tel: +31 88 943 3700
Download