Denktank Toekomstbeeld OV Arie Bleijenberg 26 mei 2016

advertisement
Denktank
Toekomstbeeld
OV
Arie Bleijenberg
26 mei 2016
Nieuwe mobiliteit – na het autotijdperk
www.ariebleijenberg.nl
Infrastructuur
Mobiliteit en logistiek
NWO Duurzame Bereikbaarheid Randstad
Programmacommissie
EU Task Force Transport and Climate Change
Voorzitter
Strategie en Kennis
Oprichter en voorzitter
Duurzame ontwikkeling
50
40
Totaal
30
Auto
OV
20
Fiets
Vliegtuig
10
0
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
PBL 2014
35
30
25
Km/dag
20
Km/uur
Ritten/dag
15
Reistijd/dag
10
5
0
1970
1980
1990
2000
2010
DfT 2015
Amsterdam 2015
Bleijenberg 2015
1950
1960
1970
Bevolking Amsterdam
1980
1990
2000
2010
Autokm/per persoon per dag
PBL 2014 Amsterdam 2016
Sharing
Matching
Learning
Bleijenberg 2015
Toekomstbeeld voor welk OV?
Niet
Wel
‘Mass transit’
Waar gaat het om?
Snelheid
Bereikbaarheid
Afstand
PBL 2014
PBL 2014
Geurs 2016
Betere bereikbaarheid
Molin e.a. 2014
Amsterdam
Meest
stedelijk
Meest
landelijk
Gemiddelde rit afstand
10 km - 20% 12 km
Gemiddelde woonwerk afstand
17 km
20 km
Tot ziekenhuis, station, theater
2 – 3 km
9 km
Gemiddelde snelheid
24 km/u - 30% 33 km/u
Gemiddelde snelheid auto
39 km/u
Gemiddelde reistijd per dag
1,1 uur +10% 1,0 uur
45 km/u
Ritten per auto
20%
36%
55%
Ritten per openbaar vervoer
16%
10%
2%
Lopen en fietsen
59%
53%
40%
Afgelegde afstand per dag
26 km
32 km
Auto kilometers per dag
16 km
-40% 26 km
CBS 2015
Banen 2006 - 2014
Percentage HBO/WO 2013
30000
1,8
25000
1,6
20000
1,4
15000
1,2
1
10000
0,8
5000
0,6
0
-5000
Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Rotterdam
0,4
0,2
-10000
0
Amsterdam
-15000
Inkomen per inwoner 2013
Utrecht
Den Haag
Rotterdam
Aandeel auto verplaatsingen 2012
36000
40
35000
35
34000
30
33000
25
32000
20
31000
15
30000
29000
10
28000
5
27000
0
Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Rotterdam
Amsterdam
Utrecht
Den Haag
Rotterdam
CBS 2016 KiM 2015
Task Force Tansport and Climate Change 2015
Toekomstbeeld OV (‘mass transit’)
1.
2.
3.
4.
Toekomst OV consistent met toekomst
ruimtelijke orde en andere vervoerswijzen
Sterke (stedelijke) economie heeft goed ‘mass
transit’ en goede fietsvoorzieningen nodig
Betere vervoersvoorzieningen binnen de
steden versterken de economisch gewenste
verdere verstedelijking in hoge dichtheden
OV is niet de oplossing voor milieuproblemen
van de auto
[email protected]
www.ariebleijenberg.nl
Bleijenberg 2015
Download