en stankoverlast ontlastput ontluchting toepassing o -put

advertisement
KLIMAATVERANDERING EN AFKOPPELEN
- PUT
In de strijd tegen de toegenomen hoeveelheid piekbuien
als gevolg van de klimaatverandering kiezen veel
gemeenten voor het afkoppelen van gemengde systemen.
Het afkoppelen van de regenpijpen verslechtert de
ontluchtingsmogelijkheden van het gemeentelijk rioolstelsel
en kan leiden tot stankoverlast ín de woningen. Deze
overlast doet zich in toenemende mate voor bij alle
gemeenten die met afkoppelprojecten bezig zijn. Om dit
probleem aan te pakken, introduceert Kragten de O2-put.
3D-IMPRESSIE
VOORKOMEN WATER- EN STANKOVERLAST
Door de verslechterde ontluchtingsmogelijkheden ontstaat wateren stankoverlast in de woning.
De O2-put heeft twee belangrijke functies:
1. via het rooster ontlasten bij te veel water én
2. via de regenpijp ontluchten om borrelen van sifons en stank
te voorkomen.
Afkoppelen kan nu zonder het risico van water- en stankoverlast.
De O2-put is eenvoudig en snel te plaatsen.
ONTLASTPUT
Wanneer bij een overmaat aan water de waterdruk toeneemt, kan de
(gebouw)riolering ontlasten via het rooster. Hierdoor loopt het toilet niet meer over. Bij
aansluiting op een gemengd riool voorkomt het stankslot in de O2-put stankoverlast in de tuin.
De huidige ontlastputten hebben ook een stankslot, maar kunnen daardoor niet ontluchten. Een
ander type dat wel kan ontluchten heeft een stankslot dat handmatig met water moet worden aangevuld.
Het ontwerp van de O2-put is uniek, omdat het kan ontlasten én ontluchten en niet handmatig hoeft worden
bijgevuld.
ONTLUCHTING
De ontluchting en beluchting van de riolering gaat met de O2-put ongehinderd via de S-vormige buis en de verticale leiding.
Dit draagt bij aan de ontspanning van de binnen- en buitenriolering. De O2-put is vernuftig omdat het twee afvoersystemen
via één regenpijp laat ontluchten. Het is de oplossing voor een veelvoorkomend probleem. Bij afkoppelen wordt de regenpijp
namelijk aangesloten op een regenwatersysteem en kan dus niet meer dienen voor het ontspannen en ontluchten van de
gemengde riolering. Hierdoor gaat het toilet en/of schrobputje borrelen bij (hevige) neerslag, met stankoverlast tot gevolg.
TOEPASSING O2-PUT ESSENTIEEL
De O2-put heeft twee aansluitingen. Hierdoor kunnen, ondanks het afkoppelen, zowel de
regenwatervoorziening als de gemengde riolering blijven ontluchten. Het toepassen van
de O2-put is daarmee essentieel bij het afkoppelen van dakoppervlakken van de
gemengde riolering. Zo blijft het met de O2-put mogelijk om op eenvoudige en
doeltreffende wijze af te koppelen en daarmee de capaciteit van het
huidige riool ‘te vergroten.’ De O2-put is onmisbaar in
de strijd tegen de gevolgen van klimaatverandering.
Niemand wil water- en stankoverlast in de woning!
KRAGTEN
|
ROERMOND & ‘S HERTOGENBOSCH
|
+31(0)88 - 33 66 333
|
W W W. K R A G T E N . N L
|
[email protected]
Download