HOOFDSTUK 1 : HET SCHEMA `MENS-GEDRAG EN

advertisement
HOOFDSTUK 2: ONDERZOEKEN HOE DE LICHAMELIJKE, COGNITIEVE
EN SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING VAN DE MENS VERLOOPT
BIJLAGEN 3.1 Inleiding: de prenatale, perinatale en postnatale fase
Bijlage 1
Film over prenatale fase:
Bekijk de film over de volledige ontwikkeling van de baby tijdens de prenatale
fase en vul ondertussen onderstaande tabel volledig in.
Trimester
Aantal weken
Lengte Gewicht
Hfst 2: Ontwikkeling van de mens
BIJLAGEN
Veranderingen
20
Bijlage 2
Afbeeldingen van de bevruchting tot de geboorte:
Hfst 2: Ontwikkeling van de mens
BIJLAGEN
21
Bijlage 3
Geslachtsbepaling:
Iedere vrouw heeft 2 X geslachtschromosomen. Iedere man heeft 1 X en 1 Y
geslachtchromosoom. Afhankelijk hoe deze samenkomen krijg je een meisje of
een jongen (zie onderstaande tabel). De man bepaalt dus hoe dan ook onbewust
het geslacht.
geslachtchromosoom 1
geslachtchromosoom 2
vrouw
man
BABY
Bijlage 4
Testen tijdens zwangerschap:
a) Noteer hieronder welke testen er tijdens een zwangerschap allemaal
kunnen worden uitgevoerd in functie van de gezondheid van de baby:
b) Ieder groepje zoekt de uitleg van 1 test op en licht dit toe aan de andere
leerlingen. Hieronder noteer je de uitleg die je aan de anderen gaat
vertellen.
Hfst 2: Ontwikkeling van de mens
BIJLAGEN
22
Bijlage 5
Verschillen tussen de moederschoot en de buitenwereld:
Noteer hieronder de grote verschillen tussen de 9 maanden in de buik van de
moeder en de buitenwereld na de geboorte.
Moederschoot
Hfst 2: Ontwikkeling van de mens
BIJLAGEN
Buitenwereld
23
Download