tekenen van de tijd

advertisement
TEKENEN VAN DE TIJD
Deel 1 van 4
“HET PROFETISCH WOORD”
Door Feike F. ter Velde
TEKENEN ONDERSCHEIDEN
 Mattheüs 16:1-4
 Lucas 12:54-56
 Lucas 19:41-44
De belangrijkste thema’s







1. De schepping
2. De wereldse machten/rijken
3. Israël
4. De maatschappij
5. De Kerk
6. Het occultisme
7. De wetenschap
1. De schepping
 Hongersnoden
 Aardbevingen
 Het leefmilieu
2. De wereldmachten







1. Egypte (Israëls geboorteland)
2. Assyrië (Israëls wegvoering)
3. Babylon
4. Medo-Perzië
5. Griekenland
6. Rome
7. Het Vrederijk
3. Israël







Het volk verdreven (Matth. 23:37-39)…
…en zal terugkeren ! (Jer. 30:3)
1897 Eerste Zionistencongres in Bazel
1917 Palestina Brits mandaatgebied
1947 Verdelingsplan VN van Palestina
1948 Joodse staat uitgeroepen (Ben G.)
1967 Jeruzalem: Israëls hoofdstad
Download