KLASSIEKE KRING

advertisement
KL ASSIEKE KRING
CUR SU S DIE N ST
NAAM:
___________________________________
LIDNUMMER:
___________________________________
L AT I J N
Leden
Niet-leden
Bachelor 1
Latijnse Taalbeheersing I
Beknopte Latijnse Syntaxis
€
9,00 €
10,00
Basiswoordenlijst
€
7,50 €
8,50
Fonologie, Prosodie, Metriek, Morfologie
€
7,00 €
8,00
Woordenboek Latijn-Nederlands Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
(Harm Pinkster)
Literatuur van de Oudheid
Literatuur van de Romeinen. Een gids voor gebruikers
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
Korte geschiedenis van de Griekse literatuur - syllabus Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
Korte geschiedenis van de Griekse literatuur - teksten
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
(Daniel Knecht)
(Kristoffel Demoen)
(Kristoffel Demoen)
Algemene Vakken
Historici en hun métier
Beschikbaar via VGK tijdens de
les op 03 oktober.
De rivier van Herakleios
Beschikbaar via KMF tijdens de
les op 22 september.
Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*.
(Marc Boone)
(Etienne Vermeersch en Johan Braeckman)
(Bart Keunen)
Totaalbedrag:
€
* korting met Filologica-lidkaart
B E ST E LB O N SY L L A B I
E E R STE SE M ESTE R ( 20 14 ⎯ 20 15 )
KL ASSIEKE KRING
C U RS U SDI E NS T
NAAM:
___________________________________
LIDNUMMER:
___________________________________
L AT I J N
Leden
Niet-leden
Bachelor 2
Lectuur van Latijnse Teksten
Metamorphoses, Bibliotheca Teubneriana (ed. Anderson)
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
Geschiedenis van de Antieke Wijsbegeerte
Beschikbaar via KMF tijdens
de les of via Minerva
Syllabus Antieke Wijsbegeerte
Algemene Literatuurwetenschap
Beste lezer. Een inleiding in de algemene literatuurwetenschap
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
Beste lezer. Een inleiding in de algemene literatuurwetenschap
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
(Bart Keunen)
(Bart Keunen)
Bachelor 3
Latijnse Letterkunde III
€
Syllabus
9,00 €
10,00
Latijnse Taalkunde II
Wekelijkse hand-outs
Totaalbedrag:
Beschikbaar via Minerva
€
* korting met Filologica-lidkaart
B E ST E LB O N SY L L A B I
E E R STE SE M ESTE R ( 20 14 ⎯ 20 15 )
KL ASSIEKE KRING
CUR SU S DIE N ST
NAAM:
___________________________________
LIDNUMMER:
___________________________________
GRIEKS
Leden
Niet-leden
Bachelor 1
Oudgrieks: taalverwerving I
Greek. An Intensive Course (2
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
Syntaxis van het Oudgrieks
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
(H. Hansen & G.M. Quinn)
(Marc De Groote)
Literatuur van de Oudheid
Literatuur van de Romeinen. Een gids voor gebruikers
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
Korte geschiedenis van de Griekse literatuur - syllabus Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
Korte geschiedenis van de Griekse literatuur - teksten
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
(Daniel Knecht)
(Kristoffel Demoen)
(Kristoffel Demoen)
Algemene Vakken
Historici en hun métier
Beschikbaar via VGK tijdens de
les op 03 oktober.
De rivier van Herakleios
Beschikbaar via KMF tijdens de
les op 22 september.
Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*.
(Marc Boone)
(Etienne Vermeersch en Johan Braeckman)
(Bart Keunen)
Totaalbedrag:
€
* korting met Filologica-lidkaart
B E ST E LB O N SY L L A B I
E E R STE SE M ESTE R ( 20 14 ⎯ 20 15 )
KL ASSIEKE KRING
CUR SU S DIE N ST
NAAM:
___________________________________
LIDNUMMER:
___________________________________
GRIEKS
Leden
Niet-leden
Bachelor 2
Oudgriekse Taalkunde I / Oudgriekse Taalkunde II
Syllabus Historische grammatica
Beschikbaar via docent
Syllabus Homerisch Grieks
Beschikbaar via docent
Geschiedenis van de Antieke Wijsbegeerte
Beschikbaar via KMF tijdens
de les of via Minerva
Syllabus Antieke Wijsbegeerte
Nieuwgrieks: taalverwerving
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
Ta nea ellinika gia xenous
Bachelor 3
Godsdienstgeschiedenis: Klassieke Oudheid en Vroege Christendom
Syllabus Godsdienstgeschiedenis
Beschikbaar via docent
Cultuurkunde van het moderne Griekenland
Syllabus Cultuurkunde van het moderne Griekenland
Totaalbedrag:
Beschikbaar via docent
€
* korting met Filologica-lidkaart
B E ST E LB O N SY L L A B I
E E R STE SE M ESTE R ( 20 14 ⎯ 20 15 )
KL ASSIEKE KRING
CUR SU S DIE N ST
NAAM:
___________________________________
LIDNUMMER:
___________________________________
L AT I J N
Leden
Niet-leden
Master
Latijnse Taalkunde: bijzondere vraagstukken I
Wekelijkse hand-outs
Beschikbaar via Minerva
Latijnse poëtica: Middeleeuwen
Boethius, Theological Tractates, The Consolation of Philosophy
Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
Alan of Lille, Literary Works. Beschikbaar via Standaard
Boekhandel Gent Kouter*
(ed. transl. H.F. Stewart e.a.)
(ed. transl. W. Wetherbee)
Totaalbedrag:
€
* korting met Filologica-lidkaart
B E ST E LB O N SY L L A B I
E E R STE SE M ESTE R ( 20 14 ⎯ 20 15 )
KL ASSIEKE KRING
CUR SU S DIE N ST
NAAM:
___________________________________
LIDNUMMER:
___________________________________
GRIEKS
Leden
Niet-leden
Master
Griekse Letterkunde: bijzondere vraagstukken
Syllabus
Beschikbaar via docent
Middeleeuws-Griekse taal- en letterkunde
Syllabus
Beschikbaar via docent
Nieuwgriekse Taalkunde: bijzondere vraagstukken
Syllabus
Beschikbaar via docent
Totaalbedrag:
€
* korting met Filologica-lidkaart
B E ST E LB O N SY L L A B I
E E R STE SE M ESTE R ( 20 14 ⎯ 20 15 )
Download