PowerPoint-presentatie

advertisement
Visie Blended leren
!
Wat?
Hoe?
(Digitale)
hulpmiddelen?
Waarom?
Start
Starten vanuit
didactische aspecten:
constructive
alignment
Start
Starten vanuit
didactische aspecten:
constructive
alignment
Optimale
leerervaring
nastreven
Didactisch model: Community of Inquiry.
Leeractiviteiten om een optimaal leerklimaat/leerrendement te verkrijgen.
Cognitive presence
Social presence
Engagement with participants
Actieve samenwerking met peers
Communicatie:
sociaal / emotioneel
Ondersteuning
Communicatie
Engagement with content
Actief betrokkenheid bij: leerstof:
• kritisch denken
• construeren betekenis
• reflectie
• communicatie leerstof
Optimale
leerervaring
Realiseren
Leerklimaat
Reguleren van
leren
Engagement with re goals/direction
Alle activiteiten van de docent om studenten
de leerdoelen te laten behalen
Teaching presence
Community of Inquiry
basis voor concretisering blended leren
Social presence
Engagement with participants
Cognitive presence
(digitale) vormen
om feedback te
geven
(digitale) werkvormen en
hulpmiddelen om
- samen te werken
- te communiceren
(digitale )
werkvormen
bevorderen
leerklimaat
Engagement with content
Attractieve leerinhoud met oog
voor design for all
Tools om te structureren
Blended
leeractiviteiten
Toets en opvolging
software
(digitale) middelen om
leerstof te verwerken
Opvolging
software
Engagement with re goals/direction
(digitale) werkvormen en hulpmiddelen bij
contactmomenten
Teaching presence
Leeractiviteiten: stel zelf je blend
samen a.d.v. deze criteria
30%
79%
Face to face
Op afstand
Synchroon
Asynchroon
Weinig technologie
Individueel
Gestuurd
Blended leren: tussen 30% en 79% technologie
Veel technologie
Samenwerken
Zelfsturend
Welke leeractiviteiten verwacht je i.f.v. beoogde leerdoelen?
Situeer de leeractiviteiten binnen de drie sferen van
Community of Inquiry
Welke
leeractiviteiten doe je
tijdsaspect
- buiten contactmomenten?
- tijdens contactmomenten?
Meerwaarde
• Inspelen op 21st century skills
• Flexibele leeromgevingen aanbieden voor een divers
publiek (design for all)
• Studenten activeren
• Uitdagende en authentieke leeromgevingen
• Inspelen op hogere cognitieve vaardigheden
Goede overzichtssites
Symbaloo overzicht
digitale tools
Brainstormen,
vragen stellen
op digitaal bord
Padlett
Activerende
werkvormen
zonder digitale
hulpmiddelen
Toets systeem
Socrative
Stemsystemen
Mentimeter:
poll everywhere
Ideeën verzamelen
Tricider, stickey moose
Teaching presence
Webinar
Of video
conferentie
Info: Symbaloo blended leren
Engagement with re goals/direction
Alle activiteiten van de docent om studenten
de leerdoelen te laten behalen
18
Video
Opname studio op
verschillende campussen
Leerpaden, modules met
oog voor design for all
(beeld, geluid, kleur,
structuur)
Toledo, Weebly,
Blendspace, PowerPoint
Zelf Video maken zelf
Via Powerpoint, Office
Mix, Screencast-omatic,,
Camtasia, Bbflashback, …
Structureren
Mindmapping,
Concept mapping software
Cognitive presence,
Engagement with content
Actief betrokkenheid bij: leerstof:
• kritisch denken
• construeren betekenis
• reflectie
• communicatie leerstof
Digitale oefeningen, test jezelf, formatieve toetsing
Toledo, Learning apps, Teach/Woordjesleren.nl
Blog
Blogger, Wordpress
Social presence
Discussieforum
Engagement with participants
(digitale) werkvormen en
Wiki
wikispaces
hulpmiddelen om
- samen te werken
- te communiceren
Portfolio
Toledo, Weebly,
Wordpress
Office 365
Skype
Peerfeedback
Facebook
Hulp nodig ?
Weebly: hoe maak ik een OPO?
Vraag ondersteuning coaching aan
• Rita Van Den Bruaene of Ann-Sofie Vanoverstijns
• Of je onderwijsondersteuner
Download