TOELICHTING KLEUREN BEWEGWIJZERING Toiletten Nummering

advertisement
POLIKLINIEKEN
Anesthesiologie
Bloedafname/laboratorium
Borstkliniek
Cardiologie
Chirurgie
Dermatologie
Diabetes
Diëtetiek
Geriatrie
Gipskamers
Gynaecologie
Interne Geneeskunde
Kaakchirurgie
Kindergeneeskunde
Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO)
Longfunctie/Scopieafdeling
Longgeneeskunde
Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL)
Medische Psychologie
Neurologie/Neurochirurgie
Oncologie
Oogheelkunde
Orthopedie Rijnmond
Pijnbestrijding/Behandelkamer
Plastische Chirurgie
Poliklinische Behandelkamers
Radiologie
Reumatologie
Urologie
Wond-, Incontinentie- en Stomazorg (WIS)
TOELICHTING KLEUREN
BEWEGWIJZERING
Liften
C
C
B
B
B
B
B
C
B
B
B
C
C
B
B
B
B
C
C
B
C
C
B
B
B
B
C
C
Toiletten
Nummering afdelingen
Uitgangen
Bestemmingen
Liften
Etage
1
BG
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
BG
1
1
3
Nummer
1.23
1.21
1.05
1.12
2.09
1.08
1.16
3.14
1.15
2.08
1.07
2.18
2.17
2.10
1.06
1.09
1.07
1.26
1.25
1.10
1.28
1.24
3.05
1.13
1.14
1.11
1.27
3.10
VERPLEEGAFDELINGEN
Cardiologie
Chirurgie
Couveusekamer
Dagbehandeling Oncologie
Dagopname
Dialyse
Geriatrie
Gynaecologie en Verloskunde
Hartbewaking/Eerste Hart Hulp
Intensive Care (IC)
Interne Geneeskunde
Kindergeneeskunde
Longgeneeskunde
Neurologie/Neurochirurgie
Orthopedie Rijnmond
Urologie
Verloskamers
Liften
A
C
C
B
B
C
C
A
A
A
B
C
C
C
C
C
C
Etage
1
3
2
2
3
1
3
2
1
3
2
2
2
3
3
3
2
Nummer
1.01
3.10
2.15
2.06
3.06
1.20
3.15
2.02
1.02
3.02
2.07
2.16
2.03
3.13
3.10
3.10
2.01
OVERIGE BESTEMMINGEN
Afsprakenbureau
Albron Food & Shop
Apotheek Poldervaart
Auditorium
Bureau Opname en Ontslag
Gebedsruimten
GGZ Delfland
Huisartsenpost
Laboratoria
Medisch Maatschappelijk Werk
Mortuarium Matrice
Patiënten Service Bureau
Revalidatie Vlietland
Rijndam Revalidatiecentrum
Spoedeisende Hulp (SEH)
Stiltecentrum
Liften
Etage
BG
BG
BG
4
BG
3
4
BG
2
2
BG
BG
1
BG
BG
BG
Nummer
C
C
B
C
C
C
3.11
2.19
2.20
1.22
Download