Optiek - Examenmatrijs B1 K2 (niveau 3)

advertisement
Examenmatrijs:
Opleiding: Opticien
Betreft theorie examen behorend bij kerntaak: B1-K2 niveau 3
Linkerkolom: Inhoudscategorieën (zie KD en body of knowledge).
In de cellen onder kennis, inzicht en toepassen: Aantal vragen per vraagtype.
Rechterkolommen: Aantal punten en relatieve gewicht in procenten.
Onderwerp (BoK)
Kennis
(weten)
Inzicht
(verklaren)
Toepassen Aantal
(open
punten
vragen)
Aantal
vragen
Relatieve
gewicht in
%
1. Heeft kennis van de
anatomie van het oog
6
2
2
10
10
25%
2. Heeft kennis van oog en
correctie
3. Heeft kennis van producten,
diensten en materialen
3
3
4
10
10
25%
2
1
1
4
4
10%
4. Heeft kennis van monturen
en glazen/glasprogramma’s
3
1
4
4
10%
5. Heeft kennis van
montagegegevens
(hoornvliesafstand,
inslijphoogte, pupildistantie)
2
2
6
6
15%
2
6. Heeft kennis van
prijsopbouw (kostensoorten,
BTW, vergoedingen en
zorgverzekeringen)
1
1
2
2
5%
7. Heeft kennis van
krachtenleer
1
1
2
2
5%
8. Heeft kennis van
vergrotingen en gezichtsveld
van leesglazen en loepen
1
1
2
2
5%
11
40
40
100%
Totaal
19
10
Kennis en inzicht vragen kunnen
zowel via MC vragen als open
vragen worden afgetoetst.
Download