Financiële verantwoording 2012

advertisement
Financieel verslag 2012
Jaarrekening 1 januari 2012 t/m 31 december 2012
=======================================================================================
Saldo 31 december 2011
€
3.132,26
=======================================================================================
Inkomsten
- Donaties particulieren
€
781,00
- Opbrengst inzamelingsacties
€
0,00
- Overheid subsidies
€
0,00
- Particuliere fondsen & bedrijven
€
0,00
- Rente
€
20,00
Totaal inkomsten
€
801,00
=======================================================================================
Kosten
- Bankkosten
€
99,87
- Internet, KvK, kantoorbenodigdheden
€
183,96
- Werven/PR activiteiten
€
61,20
Totaal kosten 2012
€
345,03
=======================================================================================
Totaal opbrengst 2012
€
455,97
=======================================================================================
Financiering Projecten in Colombia
Totaal Financiering Projecten
€
253,76
=======================================================================================
Totaal resultaat 2012
€
202,21
=======================================================================================
Totaal saldo 31 december 2012
€
Saldo op bankrekeningen
€
3.109,45
Saldo kleine kas
€
225,02
3.334,80
1
Download