Het spleetlamp onderzoek begint met:

advertisement
Het spleetlamp onderzoek begint met:
- Diffuus verlichting  overzicht van adnexa van het oog (huid, wimpers)
conjunctiva
traanprisma
evt. roodheid (hyperemie)
- Directe / Indirecte verlichting  optische coupe
conjunctiva - bulbus
 optische schijf
cornea - limbus
Temporaal beginnen onderzijde naar nasaal beoordelen van :
ooglid randen + fornix
binnenzijde oogleden
- met een indirecte verlichting het limbusgebied op vaatinjectie, infiltranten
(witte stippen) ect.
- conjunctiva beoordelen op: follikels (huidkliertje),
papillen (kleine verhevenheden)
pinguecula
- nasaal beoordelen : plica (het hoekvlies)
pinguecula (plat gezwelletje in het bindvlies)
evt. pterygium (ingroei bindweefsel in cornea door UV)
caruncel (bolletje neushoek)
traanpunt open of niet
- met een optische coupe / schijf van nasaal naar het bovenooglid rand beoordelen
of :
- kliertjes van Meibom open zijn
- traanpunt open is
- wimpers
tegelijkertijd  conjunctiva bulbus superior
 limbusgebied op vascularisatie
©jp2007
- Daarna met een optische schijf de cornea bekijken, het licht ontkoppeld, d.m.v.
een sclerale verlichting en een lage vergroting.
Hiermee beoordelen we of er oedeem, corpus alenium aanwezig is.
- Het licht weer koppelen en de hoek op 60 º zetten, vergroting naar +/- 16x om de
kamerhoek volgens de van Herik methode te bepalen met een optische coupe
temporaal en nasaal.
- Met een directe verlichting, optische schijf, de lagen van de cornea beoordelen
op :
dellen
dikte verschillen
en evt. een NIBUT meting doen
- Spiegelende verlichting en de vergroting verhogen om de traanfilm kwaliteit en
endotheel te bekijken.
Daarnaast d.m.v. het terug gekaatste licht van de iris de cornea en limbus
beoordelen (retro).
- Omgevings verlichting verder dimmen of uit om de lens cristalina te bekijken op :
vertroebeling
vacuolen
tegelijkertijd de iris bekijken op defecten (retinaal retro)
- Met een diafragma verlichting de V.O.K. beoordelen op hyposphagma (bloed)
en / of ontstekingscellen met een hoge vergroting.
- evt. een fluoresceinne onderzoek doen : op beschadiging van het corneaepitheel
: but meting
Het andere oog idem.
© jp2007
Download