Ijzer in munten - Chemieleerkracht.be

advertisement
Thema: ijzer
Proef : ijzer in munten
Onderzoek
Welke munten zijn magnetisch?
Hypothese
- de munten van 20 en 50 cent worden aangetrokken.
- de munt van 2 euro is de enige dat niet wordt aangetrokken.
Materiaal
- alle euromunten
- sterke magneet
- kaartje met de stof opbouw van elke
munt
Geen specifieke veiligheidsmaatregelen
Veiligheid
Werkwijze
Waarneming
- Controleer welke euromunten magnetisch zijn
- Vergelijk je bevindingen met het kaartje van de stof opbouw van elke munt.
- de munten van 1,2 en 5 cent worden aangetrokken
- de munten van 10, 20 en 50 cent worden niet aangetrokken
- de munten van 1 en 2 euro worden aangetrokken door de magneet.
Rapport
Bepaalde stoffen in de munten zorgen ervoor dat de munt wordt aangetrokken door
de magneet. Nikkel en ijzer zijn zo’n magnetische stoffen.
Bronnen
http://www.arvindguptatoys.com/arvindgupta/simsciexpts.pdf
http://chemieleerkracht.be/
----------------------------------------------------------------------
Download