Moderne gedichten en de verbinding taal

advertisement
Moderne gedichten en de verbinding taal-beeld
Een voordracht, presentatie en/of gesprek over gedichten, moderne poëzie, en
de creatieve taalprocessen daarbinnen
Onderwerp
De eigenaar ven het grafisch museum, Harrie Schalken, is naast graficus ook neerlandicus
(destijds afgestudeerd in Utrecht en Amsterdam). Hij was tot voor kort als docent werkzaam aan
de Hoge school Zeeland (lerarenopleiding, vakgebieden onder andere het creatief schrijven,
poëzieanalyse, literatuurbeschouwing).
Naast publicaties in tijdschriften publiceerde Schalken een aantal gedichtenbundels (“woording”
1-2-3-4 en “de leidsels van het tij”) alsmede enkele verhalen.
Het is juist binnen deze kaders dat Harrie Schalken -naast grafische zaken- ook voordrachten
kan/wil houden over poëzie.
Doelgroep
Volwassenen; groep tot ongeveer 25 personen.
Kosten
€ 100,-.
Duur
2 x 45 minuten, met 15 minuten tussenpauze.
Inhoud
Voordracht uit eigen poëzieteksten, en (indien gewenst) korte verhalen. Een en ander geïllustreerd
met geluidsfragmenten, enkele luisterliedjes, videobeelden. Voor te dragen teksten worden altijd
parallel geprojecteerd met overheadprojectie. Dit om ook de opbouw van teksten en het verloop
van literaire processen te verduidelijken, te verhelderen.
Tussen de voor te dragen gedichten door gaat H.S. in op: het ontstaan van gedichten, vanuit
welke inspiraties; de wijze van waarnemen, c.q. de verbijzondering van het kijken; het omzetten
van micro-observaties in taal; wat is beeldend schrijven; het toepassen van de vergelijking en het
metaforisch taalgebruik; de problematiek van het gebruik van rijm, ja of nee; metrum tegenover
ritme.
Het bovenstaande niet al te academisch/technisch, maar juist vanuit de voorgedragen teksten,
vanuit de taalpraktijk toegelicht.
Tot slot: eventueel verdiepende gespreksvoering, vragen stellen, discussie.
Als afsluiting: aan de hand van een videopresentatie wordt duidelijk gemaakt hoe de gedichten
hun weg vinden naar, en een plaats krijgen in de vormgeving van de door Harrie S. vervaardigde
zeefdrukprenten/grafische prenten, die hier in “in den groenen zonck” vervaardigd worden: dus de
integratie gedicht-beeld.
Grafisch museum & atelier 'in den groenen zonck'
Roosendaalsestraat 43, 4724 AB Wouw
Telefoon 0165 302290
Website www.grafischmuseumindengroenenzonck.nl
E-mail [email protected]
Download