Algebra en Tellen - Geschiedenis van Getallen

advertisement
Geschiedenis van Getallen
Examenprogramma:
VWO wiskunde C
Onderdeel van domein:
Algebra en Tellen
Auteur(s):
Bart Zevenhek
Dit lesmateriaal is ontwikkeld in opdracht van cTWO om gebruikt te worden bij de
examenexperimenten wiskunde in de periode 2008-2011.
Download