Stapsgewijze en geïntegreerde psychodiagnostiek in de geestelijke

advertisement
Stapsgewijze en geïntegreerde psychodiagnostiek in de geestelijke
gezondheidszorg: een voorstel
Na een periode van overdiagnostiek in de zestiger jaren van de vorige eeuw was er sprake
van onderdiagnostiek beginnend in de zeventiger jaren, en nog steeds is een evenwichtige
integratie van psychodiagnostiek en psychotherapie eerder uitzondering dan regel. Daar
begint verandering in te komen: er zijn zeven ontwikkelingen die op de beroepsgroep
afkomen en - naar verwachting - stapsgewijs en geïntegreerd testgedrag van de psycholoog
sterk zullen bevorderen en belonen.
Deze lezing probeert voor de geestelijke gezondheidszorg op grond van een analyse van
professioneel testgedrag de volgende drie vragen te beantwoorden:
• Waarom testen we of wat zijn de inhoudelijke drijfveren van ons testgedrag en welke
externe ontwikkelingen gaan ons testgedrag bepalen?
• Wat en in welke mate testen we of hoe beslissen we tussen alles of niets testen en
tot welke niveaus testen we stapsgewijs?
• Waartoe testen we of hoe integreren we de testdiagnostiek binnen het
gedragstherapeutisch proces?
Literatuur
Livesley, J. (2007). A framework for integrating dimensional and categorical classifications of
personality disorder. Journal of Personality Disorders, 21, 199-224
Sprey, A. (2002) Praktijkboek persoonlijkheidsstoornissen. Diagnostiek, cognitieve
gedragstherapie en therapeutische relatie. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum.
Sprey, A. (2008) Stapsgewijze en geïntegreerde psychodiagnostiek in de geestelijke
gezondheidszorg: een voorstel. Najaarscongres VGCt.
Widiger, T.A. & Lowe, J.R. (2007) Five-factor model assessment of personality Disorder.
Journal of Personality Assessment, 89, 16-29
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards