ORGANOGRAM DGB

advertisement
ORGANOGRAM
DGB
Directie-generaal Bilaterale zaken
Directeur-generaal
Adjunct DG/B0.0
Secretariaat en
algemene zaken
B1
Bilaterale betrekkingen
B2
Financiel steun
aan de export
B3
Economische
he belangen
B1.0
Buurlanden
B2.1
Financiering van de uitvoer
& kredietverzekering
B3.1
Vertegenwoordiging van
economische belangen
B1.1
West-Europa, Centraal-Europa
en Noord-Amerika
B3.2
Agentschap Buitenlandse Handel,
Kamers van Koophandel &
Adviseurs voor de Buitenlandse Handel
B1.2
Oost en Zuid-Oost Europa,
Centraal Azië
B3.3
Economische akkoorden
B1.3
Midden-Oosten
en Noord-Afrika
B3.4
Internationaal transportbeleid
B1.4
Afrika ten zuiden
van de Sahara
B1.5
Zuid- & Oost-Azie, Oceanië
B1.6
Latijns Amerika
Download