Gemeente Hellevoetsluis leges 2012 Kosten per 1 januari 2012 bij

advertisement
Gemeente Hellevoetsluis leges 2012
Kosten per 1 januari 2012 bij huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie in het gemeentehuis.
Trouwen op een locatie in
Dag:
Locatie:
Kosten:
Huwelijksvoltrekking/
donderdag en
moderne trouwzaal
€254,00
partnerschapsregistratie
vrijdag
Huwelijksvoltrekking/
donderdag en
trouwzaal
€309,75
partnerschapsregistratie
vrijdag
Prinsehuis/Raadzaal
Huwelijksvoltrekking/
zaterdag
moderne trouwzaal
€867,65
zaterdag
trouwzaal
€923,40
Hellevoetsluis
partnerschapsregistratie
Huwelijksvoltrekking/
partnerschapsregistratie
Prinsehuis/Raadzaal
€16,80
Fungeren als getuige bij huwelijk/
partnerschap
€83,65
Omzetten huwelijk/partnerschap
De tarieven voor een huwelijksvoltrekking op locatie, niet zijnde het gemeentehuis, zijn per 1 januari 2012 als
volgt:
Trouwen op locatie
Kosten:
huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie van maandag
€ 469,75
tot en met vrijdag op een vaste locatie binnen Hellevoetsluis
huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie van maandag tot en met
€ 635,75
vrijdag op een varend passagiersschip binnen de wateren van Hellevoetsluis
€ 1083,40
huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie op
zaterdag op een vaste locatie binnen Hellevoetsluis
huwelijksvoltrekking en partnerschapsregistratie op zaterdag op
€ 1249,40
een varend passagiersschip binnen de wateren van Hellevoetsluis
Trouwboekje
Kleur:
Kosten:
Huwelijk/partnerschapsboekje
blauw kunststof
€ 21,00
Huwelijk/partnerschapsboekje
blauw leder
€ 33,00
Huwelijk/partnerschapsboekje
rood leder
€ 49,60
De kosten voor de huwelijksvoltrekking/partnerschapsregistratie dienen uiterlijk 3 maanden voor de
huwelijksdatum c.q. de datum partnerschapsregistratie te zijn voldaan.
Download