Technisch Rapport - Milieucentrum Utrecht

advertisement
Technisch Rapport
I. INLEIDING:
Bos duurzame bosbouw project is de implementatie van fase I van de ontwikkeling
van de bosbouw-strategie en klimaatverandering dat de Stichting Dag van 2009 tot
2030 actief is in de gemeente León, Nicaragua.
Het project wordt uitgevoerd met financiële steun van de gemeente Utrecht en
Nederland Nicaragua Twinning met de Raad voor Technische Bijstand Millennium
Centre Utrecht Nederland.
Het heeft 62 leden van de producent (32 zijn middelgrote producenten die zijn
opgericht en beheerd ongeveer 5 tot 10 blokken per stuk, zijn ook 30 kleine
producenten die zijn opgericht en beheerd tussen 1-2 blokjes.
De huidige kleinschalige producenten bevinden zich vooral in gebieden met meer
schade aan het milieu gelegen in het noordoosten en zuidoosten van de stad León in
gemeenschappen: Miramar, El Porvenir, Los Caleros, Km 16-18, Rota en joggen, La
Morita in de jaren '60 en '70 werd het gebied getroffen door de aanplant van katoen
en nu door het planten van pinda's. De strategie in deze regio en kleine producten is
terug te vorderen als de bosgebieden bevinden zich in het gebied te laden voor de
gemeente van Leon, dus het project is milieuvriendelijk en strategie gebied hier is de
grootste maatschappelijke impact van de voorgestelde bos. Een voordeel van het
werken met kleine producenten is dat zij leven in de eigenschappen waar ze zelf de
beplanting die garanties zijn zeer dicht bij de plantage elke dag.
Middelgrote producenten zijn verspreid: Road Izapa Obraje, Poneloya Road, de
straat chage en Troilo. Het voordeel van werken met hen is dat ze het personeel die
zijn gewijd aan de plantages elke dag en je kunt werken meer compacte gebieden,
waardoor de ontwikkeling van een strategie voor ontwikkeling van de bosbouw op
een grotere schaal, de voordelen die hun land niet zijn gehavende gewassen zoals
katoen en pinda's gewassen, grondwater zijn niet zo diep die een grotere vrees voor
de planten zorgt.
DOELSTELLING 1: Leid een economische studie.
Indicatoren:
a) een analyse van de balans tussen kosten en baten gerealiseerd met
aanbevelingen voor de kosten - batenverhouding.
b) Een financiële haalbaarheidsstudie uitgevoerd met aanbevelingen voor de
financiële rentabiliteit van de bosbouw.
Specifieke doelstelling 1.1: Analyseer de financiële levensvatbaarheid van de
bosbouw in de korte, middellange en lange termijn.
Specifieke doelstelling 1.2: analyseer de balans tussen de kosten voor technische
bijstand aan de producenten en de economische voordelen van de bosbouw-project.
Resultaten: Ontwikkelen van een economische studie aan de investeringen in de
bosbouw dan 500 ha te analyseren. Plantation in de gemeente van Leon
Activiteiten:
1. TOR opgesteld voor de realisatie van de haalbaarheidsstudie van de bosbouw
Finace.
2. Ingediend door web-oproep consultants voor de studie van het bos factibilidd.
3. Ontvangen de dag 06.11.2009 CV van 16 specialisten geïnteresseerd in het bos
enquêtes.
4. Verzonden TDR consultants om hun technische en economische voorstellen in te
dienen.
5. Ontwikkelen van de criteria voor de inschrijvingen van de keuze van de technische
en economische.
6. Verduidelijking van de technische en economische biedt.
7. Een vergadering gehouden met de beleggingsadviseur INAFOR bos om potentiële
consultants met een specialisatie in het bos de economie te identificeren.
8. De receptie biedt technisch-economische
9. Selectie van de technisch - economische.
10. Voorbereiding van contracten voor de voorbereiding van de studie.
11. Follow-up studie. Voor de dag 2010-4-6, de geleverde eerste ontwerp van de
economische studie.
Specifieke doelstelling 1.3:
• Onderzoek naar mogelijkheden voor hout in de handel brengen op lokaal, nationaal
en internationaal niveau.
• Een analyse van de marketing mogelijkheden met aanbevelingen gemaakt van
hout.
Resultaten:
Op lokaal niveau zijn er opties voor het direct verkopen van hout aan de
ambachtslieden, timmerlieden singles en coöperaties in León en Chinandega
regionaal niveau heeft de potentiële markten van de hoofdstad Managua, Granada
en Masaya om meubels te maken voor lokale verkoop, zijn er twee bedrijven in
Managua dat de uitvoer meubelen naar Europa en de Verenigde Staten semi
assemblage proces dat hout de Caribische kust van Nicaragua leveringen.
Er is tot dusver in het westen van Nicaragua een organisatie, bedrijf of vereniging die
verantwoordelijk is voor de afzet van hout of lokaal of nationaal niveau is daarom een
kans voor een marketing gedeelte van het hout voor het te doen een bos
inventarisatie om te bepalen welke soorten zijn in de stad León en het Westen om
hout te verkopen.
Artisans, timmerlieden en meubelmakers zijn op dit moment geleverd door de twee
ondernemingen die in Managua zijn met hout dat afkomstig is van de Caribische kust
van Nicaragua, tegen een prijs van hout met drie keer de waarde ervan.
Doel 2: Voor de productie van 140 000 bomen (mahonie, ceder, stekelige ceder, teak
en laurier) op landbouwgrond van de boeren in de gemeente León
Indicator: 140.000 planten te produceren voor de oprichting van 100ha van
bosaanplant
Specifieke doelstelling 2.1: Beoordelen van het belang van de producenten om deel
te nemen in de bosbouw.
Uitkomst: ervan overtuigd dat een groep van producenten die kiezen voor beheerde
plantages in de gemeente van Leon.
Activiteiten:
• Gedrag 10 vergaderingen en presentaties van de strategie om het belang van de
producenten wakker te stellen en te beheren plantages op hun bedrijf.
• 62 producenten ervan overtuigd geïntegreerd in het duurzaam bosbeheer Project
en de bosbouw en de strategie inzake klimaatverandering.
• Verplaats planten 140.000 boerderijen bos producenten.
Specifieke doelstelling 2.2: Het vaststellen van een kwekerij op 140.000 100 ha bos
planten produceren.
Resultaten: Gevestigde een kwekerij van 140 000 planten in 2009.
Activiteiten:
• Verwerven van de fokkerij bank, gecertificeerd zaad van mahonie, ceder, stekelige
ceder, teak en laurier.
• Bereid je voor op de tijdperken terrassen en planten.
• Aankoop ingangen voor plantaardige productie (tassen, vuil, zand, mest, rijst
kazuifel).
• Aankoop instrumenten en apparatuur (vrachtwagens, Palin, schoffels, slangen,
asperzores, leidingen en kranen, kapmessen, schaar, tape)
• Produceren in de kinderkamer van januari tot mei 140.000 inheemse planten.
• Produceren van 140.000 kwekerijgewassen tot 100 ha vast te stellen. Bosaanplant.
• Beveiliging van materialen en gereedschappen voor de teelt van planten.
• Koop zaad kapok boom, mahonie, ceder, laurier en teak voor de productie van
boomkwekerijproducten.
• Beheer van een kwekerij naar 140.000 bos planten produceren.
• 140.000 bossen kwekerij management.
• Ontwikkelen van een plan voor de levering van planten.
• Verplaats boerderij in juni en juli, 120.000 planten in de eerste inrichting.
• vast te stellen met 120.000 planten op landbouwbedrijven middelgrote en kleine
producenten.
• Forward en in 20.000 planten inzaaiing bos.
• Beheer van de vestiging van 100ha. Bosaanplant met de CRM-GFA
• Coördineren van een plan voor de levering van inputs aan de producenten met de
Millennium Challenge Account-GFA.
• Ontwikkelen van een overzicht van vergoedingen voor de productie van
boomkwekerijproducten.
• Ontwikkelen van een plan voor kinderopvang productie.
• Ontwikkelen van een formulier met informatie over plagen in de kwekerij.
Doelstelling 3: Zorg voor technische bijstand aan producenten om duurzame
bosbouw plantages te behouden.
Indicator: Een verslag over de vraag naar en het aanbod van technische bijstand en
de vereiste.
Doelstelling 3.1: Beoordeling van de vraag en aanbod van de gewenste bijstand.
Resultaat: Het resultaat is geïdentificeerd in de gemeente León en kleine en
middelgrote producenten van het Westen hebben geen cultuur van het bos en de
productie van commercieel waardevolle planten zijn inheemse aanplant zijn
uitgegroeid tot zijn natuurlijke ritme, dit is zodanig geanalyseerd dat de producenten
niet kunnen investeren in technische bijstand voor de productie, de inrichting, het
beheer en bosbouw, want ze zien het als een technische bijstand medianao
investeringen op lange termijn, voor zover de producenten die betrokken zijn bij het
project zijn geïdentificeerd dat bos productie is economisch rendabele bosbouw
activiteiten op de middellange en lange termijn, is als een verzekering voor het
pensioen, maar de technische bijstand voor de productie bos kosten zijn hoog omdat
het bos technici hoge tarieven voor het bezoeken. Hij waardeert dat er een grote
vraag naar technische bijstand voor zowel de productie-en bosbouw en voor de
ontwikkeling van duurzaam bosbeheer keten.
• De minimale bezoeken gemaakt van het project aan de producent per maand twee
sessies is om ervoor te zorgen dat de producent en facilitator van technische bijstand
goede resultaten in de productie bos.
• Om de noodzaak van een permanente technische bijstand zijn er producenten
gewijd aan hun plantages en andere niet, dus een meer continue bijstand wanneer er
sprake is gewijd minder producenten.
• Het heeft een technische bijstand formulier wordt ingevuld bij elk bezoek aan een
producent. (Zie bijlage)
Activiteiten:
• Ontwikkelen van een vorm van technische bezoeken of vergaderingen met de
producent voor het gebruik als de analyse van de bezoeken, de behoeften van
bezoekers en complimenten.
• Ontwikkelen van een record voor de producent / boerderij.
• Ontwikkeling van een follow-up en monitoring van ziekten en plagen van plantages.
Doelstelling 3.2: Evaluatie ondersteuning van inhoud, intensiteit, individu, groep.
Indicator 3.2: Een jaarlijkse technische bijstand plan voor 2010 tot 2030.
Resultaat: Ontwikkeling van een plan voor technische bijstand, die de opsporing en
het toezicht op de groei van plantages shows.
• Er zijn 1240 bezoeken aan individuele technische bijstand aan producenten die
hebben vastgesteld plantages in 2009. Twee technische bijstand worden gemaakt
per maand aan elke producent en een formulier ingevuld bij elke excursie.
• Er zijn producent door het ontwikkelen van handleidingen voor:
• Productie en verwerking van planten in de kwekerij.
• Oprichting van planten.
• Identificatie en bestrijding van ongedierte.
• Onderhoud van de plantages.
• Uitwerking compost.
Activiteiten:
• Ontwikkelen van een technische bijstand plan dat een eerste proces voor het
identificeren van de grond voor vestiging plantage (de producent identificatieproces
bevat).
• Integreer de Technische Bijstand Plan de data van de voorbereiding van de grond
en beplanting.
• Neem in het plan data technische bijstand in Pest identificatie, preventie en
genezing.
• Het plan bevat de data van de zaak, snoeien en metingen.
• Data voor het beheer van de korte rondes brand, uitdunnen en oogsten.
• Het plan moet de data van de opleiding voor de jonge producent van zaden,
plantaardige productie, voorbereiding van de grond, het verwijderen van planten, het
planten van planten, behandeling, uitdunnen en oogsten jaar.
Doelstelling 3.3: Raming van de kosten van het planten van bomen en gedrag.
Indicator: een evaluatieverslag van het planten van de kosten.
Resultaat: bouwde een waardering berekeningen zaad per hectare. (Zie bijlage)
Activiteiten:
• een kosten-analyse van vestiging en het beheer van plantages per hectare. (Zie
bijlage)
• Beheer van de registratie van de plantages uit tercedr jaar van groei en omvatten
de kosten van investeringen in de bosbouw.
Doelstelling 3.4: Analyseer de groei van bomen geplant, groeisnelheid, afstand,
volume en vereist het onderhoud door de producenten.
Indicator: een formele analyse van de groei en het onderhoud van de aanplantingen.
Resultaat: Geproduceerd een record van groei en ontwikkeling van de aanplantingen
(zie bijlage)
• Het beschikt over 170 ha van de plantage wonen (170ha * 1200plantas = 204 000
levende planten). Mahonie soorten (53.273), ceder (38.718), pochote (34.201),
laurier (13.876), eik (24.871) en teak (39.061).
• Er is op 100% van de bedrijven de inventaris van bosaanplant opgericht en
beheerd.
• Het is een informatiesysteem op groei en ontwikkeling van bos plantages waar
lezingen zijn overgenomen uit de groei van planten om de geschiktheid en fenologie
van soorten vast te stellen door gebieden in bijna alle gebieden van het effect,
nemen we alleen als referentie producenten die aanzienlijke bosgebieden hebben in
een compacte 50% overlevingskans.
Activiteiten:
• Ontwikkelen van specificaties voor de plantage groei.
• Bepaal het volume van de planten is 1200 planten per hectare.
Doelstelling 3.5: Evaluatie van het risico van de aanplantingen (plagen, branden,
snijden, gebrek aan onderhoud, droogte) en het ontwikkelen van een risico-plan
Indicator: Een risico plan voor plantages.
Resultaat: een plan ontwikkeld van de risico's tegen droogte, plagen, branden, ect.
• Er zijn vijf gebied bezoeken en enquêtes om de school van Agro voor het
ontwikkelen van een plan voor een geïntegreerd beheer van plagen, voor
plantenziekten te voorkomen.
• Er is een opleiding op ziekten en plagen in plantages.
• werden uitgevoerd in zeven workshops over de communautaire productie van
meststoffen en biologische inputs.
• 2 middelgrote producenten boerderijen aan het doen zijn productie van
regenwormen en organische meststof voor alle planten die door het project.
Activiteiten:
• Ontwikkelen van een plan tegen droogte risico. (Plaats drie-liter flessen van plastic
op de plantages van water voor de zomer ervoor)
• Ontwikkelen van een plan tegen ongedierte (ontwikkeling van de biologische inputs
voor plantenziekten te voorkomen).
• Elaboarar een brand plan in plantages (ronde tegen brand, zaak, enz.)
Doel 4: Het analyseren en bereken het afvangen CO2 per hectare.
Indicator: Een diagnose van belang bij het afvangen van CO2 voor deze plantages.
Specifieke doelstelling 4.1: Onderzoek naar nationale en internationale belangstelling
om te investeren in CO2-afvang.
Resultaten: We identificeerden de criteria, parameters, indicatoren of maatregelen
die zijn nationaal en internationaal gebruikt worden op de investeringen in CO2.
Activiteiten:
• Het onderzoek is met AECI, GTZ, SIDA, DANIDA over mogelijke interesse in het
doen van onderzoek en investeringen in CO2-afvang en betalingen voor
milieudiensten.
• Een bezoek aan de ambassade en Nederland FONDAFA belang vast te stellen om
te investeren in PSA-of bosbouwtrekkers op ontwikkeling.
• De Spaanse Samenwerking Managua bezocht om het project te presenteren en
aangemoedigd.
• Het bereiken van de integratie van de korte-termijn belangen voor investeringen in
CO2-afvang en betalingen voor milieudiensten.
• Beheer van de gemeente samen met de projectpartners en entiteiten
geïnteresseerd in de lokale en nationale partners.
• Bezoeken aan de nationale en internationale organisaties die rechtstreeks werken
bosontwikkeling en klimaatverandering en presenteren van de strategie.
• Geef aan overheidsinstellingen, NGO's, ambassades en universiteiten met
belangstelling voor studies ontwikkelen, onderzoek of monografieën acerda van
berekening en CO2-afvang. En realiseer colabaracion een overeenkomst met het
project.
Indicator: Beschrijving van de parameters voor het afvangen van CO2 uit de
plantages.
Specifieke doelstelling 4.2: Analyseer de parameters voor het afvangen van CO2.
Resultaten: een stelsel van maatregelen van de groei en ontwikkeling van plantages
en hun berekening CO2 per hectare vast te leggen
Activiteiten:
• Ontwikkelen van een tabel van de criteria, parameters en indicatoren voor de
verkoop en CO2-afvang-en buitenland.
• Verzamel door middel van een informatieblad voor de voorbereiding van de
informatie op de stuurpen groei, met een diameter borsthoogte en de kroon van
planten op de boerderij-producenten.
• Er is het beheer van geografische informatie waarnaar wordt verwezen, kaarten en
schema's geïnteresseerd zijn in deelname in een project van carbon credits.
II. Algemene resultaten:
Zijn georeferenced tot 100% van de boerderijen van de producenten die deelnemen
aan het project BossosForestal.
Er zijn acht coördinatievergaderingen met de bosbouw instellingen met bevoegdheid.
Het heeft vijf boerderijen en plantages zijn beplant met meer dan 6 jaar in handen
middelgrote producenten met een totaal van 20 ha. plantage.
Tijdens het bos inventaris is goed voor de totale overleving van de plantages die
door de landbouwers in 2009 zal ongeveer 75% overlevingskans hebben.
Hebben geleverd 50% van de bosbouw prikkels voor het onderhoud en 100% van de
stimulansen voor bosbescherming landgebruik tot en met 62 landbouwers die
plantages opgericht in 2009. In april 2010 geleverd, de overige 50% van de
stimulansen voor onderhoud.
Er zijn twee internationale technische bezoeken: 1) Millennium Centre Utrecht, 2) het
behoud van Company in Peru.
Er zijn 13 communautaire vergaderingen met nieuwe producenten in de gemeente
van Leon.
Het heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend voor verdere actie met de
Millennium Challenge Account - Bos Operator GFA. (Nog niet ontvangen een kopie
van de overeenkomst).
Maak de oproep voor kleine en middelgrote producenten om 200 ha te stellen.
Plantation 2010.
Een lijst van de betrokken producenten en lokale terreinen ter beschikking voor de
bosbouw.
Een overeenkomst getekend met de Millennium Challenge Account-BVO voor de
vestiging van 200 ha. 2010.
Het is een voorstel voor de oprichting van plantages voor de verkoop van carbon
credits in het westen van Nicaragua.
III.DIFICULTADES
De plantages opgericht door boeren als partners in het duurzaam bosbeheer Project,
een aantal beperkingen geconfronteerd met de bodemgesteldheid, het weer
belemmert de fenologie van verschillende boomsoorten, beantwoordend aan de
huidige sterftecijfers per soort gelang van het gebied, een situatie die betrokken is de
droge periode in het westen van Nicaragua die is tamelijk lang.
Er zijn beboste gebieden producenten zijn ze te gebruiken voor het weiden van
dieren veroorzaken schade aan de planten. Met wie wij gesproken met de situatie
arrestatie gevonden.
IV.VENTAJAS:
Het heeft een grote belangstelling van de zijde van de producenten om een goed
beheer en aandacht aan het planten van te maken, het systematische karakter van
de technische bijstand, het beheer van ziekten en plagen in plantages.
V. BIJLAGEN
Duurzaam bosbeheer PROJECT
GECONSOLIDEERDE mei 2009 - maart 2010
GEMEENSCHAP totale oppervlakte van de Stichting Boerderij Dag Mz Mz huidige
gebied Plant Survival% Notes Eenheden Uitgesproken
MIRAMAR 226 37 2960 0 75 ex-Sandy Land,
Opgericht planten blok
68 7600 36,5 5,9 TOEKOMST geplant in rijen en blokken. Perceel met een zekere
mate van helling
De 3600 77 05.04 05.23 Calero ex-Sandy Land,
Planten die in het blok
Km 16-18 55 4 3200 78 massaplaat
Planten die in het blok
DE Pocitos 35 7 5.600 68 landvliegtuig
Gevestigde planten en blok rij
ASOGAL 1965 43 34 400 79 Medium georganiseerde producenten,
Bodems met een goede vruchtbaarheid
Dispersed producenten
PRODUCENTEN MEDIUM 4345 150 120000 76 individuele producenten, met een
goede vruchtbaarheid van de bodem
Dispersed producenten
TOTAAL 6686,00 255.00mz
170ha. 74.69 204,000.00
Aantal verleende technische bijstand
Aantal Producenten GEMEENSCHAPPEN bezocht aantal technische bijstand
De Caleros april 1988
El Porvenir april 1988
Miramar 14 302
Poneloya april 1988
C. Managua in februari 1944
El Tololo januari 1922
Amatitán 7130
Chagas april 1988
Kilometer 16 en de 18e februari 1940
De Obraje januari 1922
De pozitos april 1988
15 204 middelgrote producenten
Totaal 47 1240
TECHNISCHE Bosbouw - BEZOEK SHEET
Datum van het bezoek: ___ / ____ / _______ Tijd van aankomst: ______ Time Out:
______
Producent NAAM: ___________________________________________.
GEMEENSCHAP: _______________________________.
Uitvoering van de aanbevelingen VAN vorige bezoek:
AANBEVOLEN ACTIVITEITEN VOLDAAN% compliance-activiteiten
Huidige bezoek
Totaal Farm Area: ______ Ruimte Farm Bosbouw: Project Ruimte ______: ______
FOREST HUIDIGE SITUATIE:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______
___________________________________________________________________
__
Situatie van de landbouw:
___________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________
__.
AANBEVELINGEN van het bezoek:
AANBEVOLEN ACTIVITEITEN VOLDAAN% compliance-activiteiten
Producer Handtekening: _________________ Handtekening van de Techniek:
__________________.
Download