Idee voor gezonde voeding? Hoe verder? Wat heb je nodig

advertisement
7‐11‐2014
Wat heb je nodig?
Netwerk?
Idee voor gezonde voeding?
Hoe verder?
Innovatiemakelaars
Gezondheid Markt & Ketens Hallo ‐ KvK
Consument
• Digitaal netwerk voor food & agri‐ ondernemers • Aanmelden via http://hallo.kvk.nl
Albert Zwijgers Marianne van den Hoek‐
Huybregts
Gerry Hemink
Marc Oude Luttikhuis
06‐30 99 29 39
06‐10 27 45 31 06‐55 85 87 05
06‐53269110
Wat heb je nodig?
Workshops KvK
• Kennis over productontwikkeling? • Workshop ‘Innovatie’
Gericht op productontwikkeling/verbetering
• Workshop ‘Aanscherpen van je propositie’
De doorontwikkeling van product naar propositie
• Workshop ‘Marketing & Sales’
Bouwen aan een gezonde businessontwikkeling
1
7‐11‐2014
Wat heb je nodig?
Bestaande kennis toepassen
• Bestaande kennis?
• MIT‐projecten
– Haalbaarheidsprojecten
– R&D‐samenwerkingsprojecten
• DLO‐vouchers
• Technologie‐clusters voor MKB (TNO)
• Branche‐innovatie agenda (TNO)
Wat heb je nodig?
Nieuwe kennis ontwikkelen
• Nieuwe kennis?
• PPS‐projecten
• NWO‐projecten
Wat heb je nodig?
Goed idee?
•
•
•
•
Laat maar horen!
Overzicht!
www.tki‐agrifood.nl/aan‐de‐slag
van valorisatie t/m financiering
Van provincie t/m EU
MKB‐loket
088‐58 522 06
2
Download