CV van J - Codediver

advertisement
CV van J. Stolk 2012
Personalia
Naam: Ir. Johan Stolk
Diploma: Informatica Ingenieur
Geboortedatum: 28 Februari 1967
Adres: Nijverheidstraat 1, 2691AX ‘s-Gravenzande
Telefoon nummer: 06-12645088
E-mail: [email protected], [email protected]
Geslacht: Man
Nationaliteit: Nederlandse
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Kinderen: Noah en Jesse
Interesses: Yoga, Muziek, Meditatie, Gitaar spelen, Computer Graphics, Games
Talen: Nederlands, Engels
Computer Talen:
C, C++, C#, Java (Sun Certified Programmer Java 2 Platform), PHP, Javascript, XHTML, CSS, VB.NET
Ervaring met:
.NET: ASP.NET, WPF, LINQ, ASP.NET MVC, WinForms, Web services, etc.
Java: LibGdx, Android development
Web: Ajax, dojo, jQuery, Smarty, MySQL, SQL-Server, Entity Framework, XML, JSON
Misc: STL, DirectX, OpenGL, COM, ATL, WIN32, Xbox API, XNA, 2d/3d graphics, game development
Expertise
Ervaring op de volgende software development gebieden:









Bijna 30 jaar ervaring met software development
Expert level programmeur in C, C++, C#, Java, PHP, Javascript,Visual Basic.NET
Gecertificeerd als Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform
Meer dan 10 jaar ervaring met .NET technologieën zoals: .NET Framework, ASP.NET, ADO.NET,
WinForms, Web Services, Managed C++, Entity Framework, MVC, WPF
Andere expertise gebieden zijn o.a.: game development, multithreading, remoting technologieën
(CORBA, Java RMI, DCOM, .NET remoting, Web Services, WCF), computer graphics, realtime 3D
graphics, raytracing, modelling, animation, automatic C++ memory management met smart pointers
Jarenlange ervaring met graphics APIs zoals OpenGL, DirectX, Xbox API, XNA
Gewerkt op alle niveaus van software development op het windows platform: Win32, MFC, COM, NT
Services, ATL, ActiveX, .NET
Het ontwerpen van solide software architecturen m.b.v. design patterns en OO programmeer
technieken is een passie
Meer dan 7 jaar ervaring als docent software development waarbij cursussen gegeven werden aan
cursisten van o.a. Philips, Ordina, TNO, KLM, Getronics, Interpolis etc.
Opleiding
September 1979 - Juni 1985
Atheneum op het Interconfessioneel Westland College
September 1985 - April 1991
Studie informatica aan de T.U. Delft met als afstudeerrichting Computer Graphics.
Afstudeerstage bij het ECN met als onderwerp wetenschappelijke visualisatie.
 Doel: een nieuwe techniek vinden voor het visualiseren van 3D stromingsvelden mogelijk gevolgd door
een publicatie van een paper op internationaal niveau.

Resultaat: publicatie van het paper 'Surface-particles for 3D flow visualization' in de proceedings van
'the Second Eurographics Workshop on Visualization in Scientific Computing' plus een presentatie van
dat paper (in het Engels) op die workshop.
Werkervaring
September 1991 - Mei 1997
Software Engineer, R&D afdeling bij ElectroGIG Technology
ElectroGIG Technology ontwikkelt 3D raytracing, modeling en animatie software 3DGO
Software ontwikkeling in C/C++ onder diverse Unix-en (Linux, IRIX, Ultrix, Solaris, HP-UX) en NT
Projecten waren o.a.:
 SciViz: wetenschappelijke visualisatie module met o.a. volume rendering, particle streams en vector
plots
 FlowMotion: procedurele animatie met 3d vector velden
 Sculptor: implicit surface modeler en renderer
 Particles: realtime particle systemen met zwaartekracht, dynamica, vector velden en botsings detectie
 Organic: 3D splines, skin wrapping, inverse kinematics, dynamic skins, collision detection en constraints
 FIVE: nieuwe real time render techniek, gebaseerd op discreet raytracen en volume rendering
Juni 1997 - Juli 1998
Software Engineer, R&D afdeling bij NWT Datawave
NWT Datawave ontwikkelt hardware en software voor teletekst, kabelkrant en realtime video processing
presentaties
Software ontwikkeling in C/C++ onder Windows 95/NT en Solaris
Projecten waren o.a.:
 YAIC: compiler systeem om hardware aan te sturen
 Previewer: een kabelkrant preview systeem onder Windows
 ALE: Animated Layout Editor voor het voorbereiden van 2d en 3d animated layouts onder Windows
 INCA: realtime renderen van (video) texture mapped polygonen in TV-presentaties
 afstudeerbegeleider van Michel van Elk (TU Delft Informatica richting Computer Graphics)
 MV2: software voor nieuwe generatie hardware gebaseerd op Philips TriMedia processor
Augustus 1998 - Oktober 2000
Software Engineer, Engineering afdeling bij ThreeShips Enterprises
ThreeShips Enterprises ontwikkelt een internet application framework voor intern en extern gebruik
Software ontwikkeling in C++ onder Windows 9X/NT
Projecten waren o.a.:
 Search Engine: ontwerp en implementatie van multithreaded NT-Services voor web crawling en
searching
 NATControls: implementeren van diverse ActiveX controls als bouwstenen voor applicatie bouwers
 Enterprise Manager: client applicatie voor het beheren van de internet resource request broker
 NATWorks: diverse COM objecten op zowel client als server, een COM server en diverse NT-Services
 NATMenu: afstudeerbegeleider van Arthur Roodenburg (Hogeschool van Amsterdam Informatica) bij
studie naar de voor en nadelen van MFC t.o.v. ATL
November 2000 – Maart 2007
Docent Software Development bij Twice IT Training BV
Tot de taken behoren het geven van hoogwaardige, geavanceerde cursussen op het gebied van software
development in het Nederlands of Engels en het ontwikkelen van cursusmateriaal (presentatie slides,
oefeningen, e.d.). (Tussentijds nog anderhalf jaar werkzaam geweest als Docent Wiskunde bovenbouw
HAVO/VWO op het ISW te ’s-Gravenzande)
Cursussen gegeven aan cursisten van o.a. Philips, TNO, Ordina, Getronics, KLM, Interpolis, op het gebied van:
 .NET languages (C# & VB .NET), Framework, multithreading, remoting, OO concepts, etc.
 ASP.NET, ADO .NET, WinForms, Web Services, Managed C++
 C++ programming, Advanced C++, C++ for embedded systems, CORBA C++
 C programming, Advanced C programming
 Java, Advanced Java, Java Web Programming, Linux Shell Script Programming
 Advanced WIN32 programming, COM, COM+, ATL
1996-2005 - Hobby-projecten
Verschillende hobby projecten op het gebied van computer graphics en computer games, zie:
http://home.kabelfoon.nl/~jostolk/graphics/graphics.html
http://home.kabelfoon.nl/~jostolk/games/games.html
Juni 2007 – Heden (April 2012)
M'n eigen bedrijf opgericht: CodeDiver, zie ook http://www.codediver.nl
Een eigen webapplicatie framework inclusief CMS en code-generator systeem gebouwd gebaseerd op Ajax,
templates, CSS, XHTML, PHP, Javascript en Smarty.
Deze wordt voor diverse informatieve websites gebruikt (zoals http://mooiverkocht.nl/,
http://www.woonbeurswestland.nl/ e.d.) en is daarnaast o.a. ingezet bij:
 Een nieuwbouw projecten webapplicatie voor Borgdorff Makelaars (in PHP) voor de administratie
van nieuwbouwprojecten (op http://www.borgdorffnieuwbouw.nl/) met onder andere de volgende
features:
o automatisch genereren van contracten, renteberekeningen, prijslijsten, brieven e.d.
o facturatie administratie & generatie van excel/word documenten
o archivering van documenten als paspoorten, getekende contracten, brochures, afbeeldingen e.d.
o rapportage module met daarin taartdiagrammen, statusoverzichten, etc.
 Webwinkel in PHP voor het on-demand printen van studenten dictaten https://ru-bestel.nl/
 Portal website voor http://borgdorff.nl/ met koppeling naar http://borgdorffnieuwbouw.nl/ gegevens
en realworks (via iframe)
 Nieuwbouw webapplicatie voor Arcade http://www.arcadeverkoop.nl/
Daarnaast gewerkt aan diverse (soms externe) projecten waaronder:
 Voor Freelift Trapliften (http://www.freelift.com/nl) heb ik diverse componenten gebouwd in .NET.
De belangrijkste daarvan zijn:
o een ASP.NET webapplicatie waarnaar bestanden ge-upload kunnen worden vanaf de
clientmachines van de trapinstallateurs.
o een C#.NET class library upload component, gebruikt op de client applicatie
o een C#.NET Windows service die de bestanden van de webserver download naar de interne
Freelift server
o een C#.NET Windows service die daarna post-processing doet op de gedownloade bestanden
o een WPF client applicatie die een 3D animatie toont van een een traplift stoel die langs een rail
beweegt en meeroteert met de rail orientatie
 IE plugin in unmanaged C++ en managed C# voor Twones om afgespeelde muziek te ‘tracken’
(http://www.twones.com/)
 Werkzaamheden voor V-sense (http://www.v-sense.nl/, nu: http://www.stcorp.nl/vision/)
Voor V-sense verricht ik regelmatig consultancy en ontwikkelings werkzaamheden op het gebied van
software ontwikkeling in .NET waaronder een cursus WPF
 C++ en Advanced C++ cursussen aan medewerkers van TNO
 Een java cursus voor Igopost






Een outlook plugin met WPF controls voor GoAbout (http://www.goabout.net/) een project van
http://www.sundayafternoon.nl/ waarbij met een REST webservice gecommuniceerd wordt om
automatisch reistrips te plannen tussen afspraken in Outlook.
Een ASP.NET wiki koppeling voor Mindz (http://www.mindz.com/) naar het opensource wiki
systeem MindTouch (http://www.mindtouch.com/) draaiende op een Linux server. Bij dit project
wordt o.a. gebruik gemaakt van jQuery, LINQ, .NET Generics, ASP.NET 3.5, Usercontrols, Ajax, etc.
Werkzaamheden omvatten het ontwikkelen van een generiek bruikbare Mindtouch API die
communiceert met de REST webservice tot en met de ASP.NET frontend code & css.
Diverse software ontwikkelings werkzaamheden voor Cyberdigma betreffende de ASP.NET websites
http://www.seats2meet.com/ en http://www.mindz.com/ waaronder wiki uitbreidingen en digitaal
boek (bijv. http://www.society30.com/book)
Back-end en front-end web applicatie in ASP.NET MVC met MySql Entity Framework koppeling voor
B2U op https://secure.hackersafe.eu/
Uitbreidingen op bestaande WPF applicatie Digitaal Boekhouden http://www.aboutsoftware.nl/,
tevens andere integratie werkzaamheden (o.a. Web Service koppeling met InfoPath)
Educatieve computer game voor S&T Norway in Java met LibGdx framework (draait op desktop, web
& Android)
Download