De Christenen verkrijgen vrede in het Romeinse rijk De

advertisement
7
De Christenen verkrijgen vrede in het Romeinse rijk
De verdeling van het Romeinse rijk en de oorsprong van de Antichrist
Adelbertus Gallus
Arnulph, Aartsbisschop te Lyon
Petrus van Bruis en Henricus van Toulouse
Arnold van Brescia
De Waldenzen te Lyon
Burgers in de Elzas
Vijf en dertig burgers te Mainz
De Prins van Armerijk
Bargardus
Twee honderd vier en twintig personen verbrand
Gerardus Segareill en Dolcinus van Novari
Een Begijn
Richard, een Predikmonnik
Johannes Wicklef
Willem Sautre
Willem Thorpe
Jan Badby, kleermaker
Rogier Acton ridder, Johan Brown edelman en Jan Beverley, in Engeland, opgehangen
en daarna verbrand
Johannes Husz te Konstanz verbrand
Hieronymus van Praag
Ulrich van Vahendres en Hendrik Raadgever
Katharina Saube
Johan Cobham
Hendrik Groenvelder
Johannes Krasa
Wenceslaus, pastoor te Arnostowitz, met nog acht anderen verbrand
Vier en twintig burgers te Leitmeritz verdronken
Wenceslaus Swets, Inartinus Loquis, Procopius Jednooky
Johannes Purvey
Johannes Zelivaeus
Willem Taylor
Willem White
Richard Hoveden
Thomas Bagley
Paulus Craw
Petrus Clarcke, Engels priester
Thontas Rhedon
Reijnold Pebocke
Mattheüs Hager
Johannes Goose
Dr. Johannes de Vesalia, of Wesel
Een edelman van Kandia of Kreta
Rogier Dule
Download