Posttraumatische stress stoornis

advertisement
Bruyneel Valérie
1BaTP Aa
Inleiding
 1977 : combinatie schizofrenie en posttraumatische stress
stoornis
 Behandelen met behulp van een psychologische
interventie
 1989 : stress en angst predisponerende factoren voor
schizofrenie en terugval
Comorbiditeit van PTSS en schizofrenie
 Mensen met schizofrenie vaak angst en depressie
 Ziekenhuisbehandeling en opname stresserend
 Statussen vaak niet goed gedocumenteerd
 Ondergediagnosticeerd en onderbehandeld probleem bij
psychiatrische aandoeningen
Overeenkomstige symptomen tussen
PTTS en schizofrenie
 Schizofrenie : hogere PANSS totaalscore
 Positieve symptomen : wanen,hallucinaties,…
 Negatieve symptomen : spraakarmoede,initiatiefverlies,…
 Hallucinaties meer bij schizofrenie
 2 stoornissen dicht bij elkaar
 Bv : oorlogsveteranen of seksueel geweld
 Stampfer : negatieve symptomen = biologische reactie
Verschillen ten opzichte van
schizofrenie
 meer angst
 depressie
 positieve symptomen van psychose.
 Ook meer hallucinaties en bizar gedrag
 Positieve symptomen niet geassocieerd met trauma
Oorzaak en gevolg
 Gebrek aan interesse,sociale isolatie,…
 Slaapproblemen,concentratieproblemen
 Angst kan stressor worden voor ontlokken van
psychotische episode
 Gevolgen kunnen ook weer oorzaak worden
Conclusie en behandeling
 Geen eenduidige stoornis
 De stoornissen sluiten nauw bij elkaar aan
 Veroorzaakt door meerdere factoren
 Sociaal communicatieve beperkingen
 Pesterijen,geweld,seksueel misbruik
Bedankt voor de aandacht
Zijn er nog vragen?
Download