Data vertalen in toegevoegde waarde Johan Ottens

advertisement
Data vertalen in toegevoegde waarde
Johan Ottens
Bodemvruchtbaarheid
Nederland
Bron: Alterra
Inhoud
 Organische stof
 Variatie binnen percelen
 Taakkaarten
Organische stof
Veris bodemscan
NDVI (3e moment)
Ebee
Opbrengst (ton/ha)
Opbrengstmeter rooimachine
Ervaringen
 Elke meting geeft variatie
 Veelvoud aan data maakt analyse
“makkelijker”
 Bodemgesteldheid grootste oorzaak van
variatie in alle gewassen
Slechte chemische
bodemvruchtbaarheid
Goede chemische
bodemvruchtbaarheid
Relatie o.s.% en CEC
425 kg K2O in
de bodem
CEC
22,2% o.s, pH 5,3
350
y = 11,35x + 6,2634
R² = 0,8828
300
250
CEC
200
21,5% o.s, pH 4,6
150
100
245 kg K2O in
de bodem
50
0
0
5
10
organische stof %
15
20
25
Relatie CEC-bezetting en pH
CEC-bezetting
120
CEC-bezetting
100
80
y = 82,848ln(x) - 45,391
R² = 0,8909
60
40
20
0
3,5
4
4,5
5
pH
5,5
6
6,5
Samenvatting
 Data verzamelen
 Data analyse
 Kennis bodem en bemesting
 Taakkaarten
- Compost
- Organische mest
- Granulaat
Tot slot
 Welke rol ziet u voor uw bedrijf?
 Agrifirm werkt graag samen met u aan het
rendement van uw en onze klanten
Download