Bibl. Rubrieken Plantkunde

advertisement
Onderwerpscodes Plantkunde / Subject headings Botany
Code Rubriek - Code
Subject heading
Rubrieken onderrubrieken
Subject headings subheadings
2
Plantkunde
Plantkunde algemeen
Ontwikkelingsbiologie
Plantenfysiologie
Moleculaire plantkunde
Biochemie
Hormonen en hormonale
signaal-transductie
Zaden en ontkiemen
Plant science
Plant science general
Developmental biology
Plant physiology
Molecular plant science
Biochemistry
Hormones and hormone
signal transduction
Seeds and seed
germination
Others
Genetics
Others
Cell biology
Transformation
Regeneration
Others
Plant ecology
Plant systematics
Microbiology
Microbiology general
Microbe plant interactions
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.2
2.4.3
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.6
2.7
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
6
7
7.1
7.2
8
9
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
Overige
Genetica
Overige
Celbiologie
Transformatie
Regeneratie
Overige
Plantenecologie
Plantensystematiek
Microbiologie
Microbiologie algemeen
Interacties micro-organisme plant
Medische microbiologie
Fytopathologie /
plantenziektekunde
Zwammen / schimmels
(uitgezonderd gisten)
Gisten
Virussen
Biotechnologie
Biotechnologie algemeen
Biotechnologie bij microorganismen
Biotechnologie bij planten
Biotechnologie bij dieren
Risico-analyse
Immunologie en cel
biologie
Immunologie
Celbiologie
Microscopie
Wis- en natuurkunde
Wiskunde
Natuurkunde
Genetica
Scheikunde
Scheikunde algemeen
Biochemie
Methoden
Eiwitten
Nucleïnezuren
Vetten
Meervoudige koolhydraten
Enzymologie
Medische biologie
Gang . kast Aisle .
bookcase
00.23 - 00.25
- 00.25
00.26
Medical microbiology
Phytopathology
Funghi (except yeasts)
Yeasts
Viruses
Biotechnology
Biotechnology general
Biotechnology of microorganisms
Biotechnology of plants
Biotechnology of animals
Risk analyses
Immunology and cell
biology
Immunology
Cell biology
Microscopy
Mathematics and physics
Mathematics
Physics
Genetics
Chemistry
Chemistry general
Biochemistry
Methods
Proteins
Nucleic acids
Lipids
Polysaccharides
Enzymology
Medical biology
- 00.26
00.26 - 00.27
- 00.27
00.27
00.27
00.27
00.27
00.27
00.27
00.27
00.27 - 00.28
00.28
- 00.28
Onderwerpscodes Plantkunde / Subject headings Botany, 2009, June
Download