Radiologie onderzoeken, inclusief MRI

advertisement
Tarieven zijn conform landelijke maximum Nza tarieven (vanaf 1 januari 2015)
Tarieven onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen
Naam
Onderzoek
CT-onderzoek
Aangezicht
Schouder, arm, hand en/of vinger
Hersenen en/of schedel
Luchtwegen
Been, knie, enkel en/of voet
Thorax en/of het hart
Wervelkolom
Buik
Bekken
Hart (multislice)
Hart (multislice) tbv calciumscore
MRI-onderzoek
Hersenen
Hersenen (met contrast)
Hersenen (bij epilepsie)
Cervicale wervelkolom en/of hals
Thoracale wervelkolom
Lumbosacrale wervelkolom
Schouder, arm, hand en/of vinger
Thorax en/of borst
Hart
Buik
Bekken
Heup, been, knie, enkel en/of voet
Echografisch onderzoek
Schedel
Aangezicht en/of neusbijholten
Schildklier en/of hals
Diagnostische punctie
Schouder, arm, hand en/of vinger
Hart en/of de thorax
Borst
Buik
Scrotum
Heup, been, knie, enkel en/of voet
Dexa-onderzoek
DEXA-onderzoek tbv de botdichtheid
Radiologisch onderzoek (Röntgenfoto's)
Schedel
Aangezicht en/of neusbijholten
Kaak(gewricht)
Cervicale wervelkolom
Schouderblad, sleutelbeen, schoudergewricht en/of bovenarm
Elleboog en/of onderarm
Pols, hand en/of vingers
Thoracale wervelkolom
Thorax (longfoto)
Ribben en/of borstbeen
Buik
Lumbosacrale wervelkolom
SI-gewrichten en/of os coccygis
Integraal Declaratiecode Omschrijving Nza
tarief
€ 200,39
€ 201,50
€ 200,39
€ 215,52
€ 200,39
€ 258,90
€ 200,39
€ 234,57
€ 215,52
€ 318,70
€ 217,55
082042
084042
081342
086042
089142
085042
083042
087042
089042
085140
085141
CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.
Ct onderzoek van de bovenste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.
CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.
CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.
Ct onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.
CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.
Ct onderzoek van de wervelkolom.
CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.
CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.
Multislice CT-hart inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.
Multislice CT-hart tbv Ca2+-bepaling inclusief voor- en nabespreking met cardioloog.
€ 253,89
€ 253,89
€ 647,75
€ 246,06
€ 301,92
€ 246,06
€ 253,62
€ 230,64
€ 377,43
€ 283,87
€ 268,74
€ 246,06
081093
081092
081089
083190
083290
083390
084090
085090
085190
087090
088090
089090
MRI hersenen - standaard.
MRI hersenen - met contrast.
MRI hersenen bij epilepsie - uitgebreid.
MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.
MRI thoracale wervelkolom.
MRI lumbosacrale wervelkolom.
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).
MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.
MRI-hart.
MRI abdomen.
MRI bekken.
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).
€ 78,50
€ 77,29
€ 77,29
€ 113,94
€ 84,85
€ 77,29
€ 84,85
€ 84,85
€ 77,29
€ 77,29
081370
082070
082970
080077
084070
085070
086970
087070
088470
089070
Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).
Echografie van het aangezicht en/of neusbijholten.
Echografie van de schildklier en/of hals.
Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.
Echografie van de bovenste extremiteiten.
Echografie van het hart en/of de thorax.
Echografie van mamma.
Echografie van de buikorganen.
Echografie van het scrotum.
Echografie onderste extremiteit.
€ 109,09
080080
Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.
€ 52,79
€ 52,79
€ 73,10
€ 55,81
€ 55,81
€ 52,79
€ 52,79
€ 52,79
€ 55,81
€ 52,79
€ 55,81
€ 55,81
€ 52,79
081002
082002
082602
083102
084202
084402
084602
083202
085002
086802
087002
083302
083402
Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.
Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.
Radiologisch onderzoek mandibula, kaakgewricht(en) of deel ervan - localisatie speekselsteen.
Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.
Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.
Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.
Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.
Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.
Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.
Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.
Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.
Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.
Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.
Versie 01-2015
Naam
Onderzoek
Bekken en/of heupgewricht
Bovenbeen
Knie en/of onderbeen.
Enkel, voet en/of tenen
Radiologisch onderzoek (Mammografie)
Mammografie
Radiologisch onderzoek (Doorlichtonderzoek)
Slokdarm, maag en/of dunne darm
Integraal Declaratiecode Omschrijving Nza
tarief
€ 55,81
089202
Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.
€ 52,79
089302
Radiologisch onderzoek bovenbeen.
€ 52,79
089402
Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.
€ 52,79
089602
Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.
€ 91,25
086902
Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.
€ 154,74
087211
Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.
Versie 01-2015
Download