antwoorden

advertisement
Naam:
Studentnummer:
Sleutel
Tentamen: Anatomie en Fysiologie van het Bewegen 2002
Onderdeel A
Dinsdag 29 oktober 2002, 9.00 – 12.30 uur
Opleiding:
Biomedische Technologie
Vakcode:
2270200
Docent:
K. Gerrits
Anatomie en Fysiologie van het Bewegen: onderdeel A
1
Naam:
1. c
2. c
3. c
4. c
5. a
6. c
7. b
8. c
9. a
10. b
11. b
12. c
13. d
14. b
15. c
16. c
17. b
18. d
19. b
20. d
21. b
22. d
23. a
24. c
25. c
Anatomie en Fysiologie van het Bewegen: onderdeel A
Studentnummer:
26. a
27. d
28. d
29. b
30. d
31. c
32. b
33. a
34. c
35. b
36. c
37. d
38. b
39. c
40. d
41. d
42. c
43. c
44. c
45. b
46. a
47. b
48. d
49. a
50. b
2
Download