P R O G R A M M A - - - Seminar Vissector Rusland Kansen voor de

advertisement
- - - PROGRAMMA - - Seminar Vissector Rusland
Kansen voor de Nederlandse vissector op de Russische markt: van vangst tot consumptie
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie
Prins Clauslaan 8
2595 AJ Den Haag
Donderdag 16 juni 2011, aanvang 13.30 uur
13.30
Registratie, koffie & thee
14.00 – 14.05
Openingswoord door de dagvoorzitter
Dhr. Guus Pastoor, Visfederatie
14.05 – 14.15
Export naar Rusland: aanleiding en huidige gang van zaken
Dhr. Peter Roeleveld, Productschap Vis
14.15 – 14.35
Kansen en bedreigingen voor export naar Rusland: ontwikkelingen op
veterinair gebied
Dhr. Job Munten, Veterinair Informatie Punt (VIP)
14.35 – 14.55
Vissen naar kansen: exporthandel naar Rusland
Dhr. Leo Dvortsin, het Landbouw Economisch Instituut (LEI)
14.55 – 15.05
Veranderingen en kansen voor de Nederlandse vissector op de Russische
markt
Mevr. Karola Schrauwen, Nederlands Centrum voor Handelsbevordering (NCH)
15.05 – 15.25
Terugblik bilateraal seminar in Moskou
Mevr. Tjitske Bolt, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(EL&I)
15.25 – 15.45
Praktijkverhaal
Dhr. Tiemen van Eerde, Neerlandia-Urk B.V.
15.45 – 16.00
Vragen en discussie
16.00 – 17.30
Netwerkreceptie
Download