gezondheid en voeding

advertisement
GEZONDHEID EN VOEDING ................................................................................................................. 1
1
STRALING, SCHADELIJK OF ONONTBEERLIJK? .................................................................... 1
1.1
Inleiding ..................................................................................................................................... 1
1.2
Elektromagnetische straling ................................................................................................... 2
1.3
1
2
3
4
5
6
7
1.4
Enkele voorbeelden van EM-straling ...................................................................................... 3
Radiogolven ........................................................................................................................... 3
Microgolven ............................................................................................................................ 3
Infrarode straling .................................................................................................................... 3
Zichtbaar licht ......................................................................................................................... 4
Ultraviolet licht ........................................................................................................................ 4
Röntgenstraling ...................................................................................................................... 5
Gammastralen ........................................................................................................................ 5
Energie van een elektromagnetische golf ............................................................................. 6
1.5
Interactie tussen EM-straling en materie ............................................................................... 7
1.5.1 Toepassingen ......................................................................................................................... 7
1.5.2 Interactie tussen UV-straling en materie: enkele proefjes ..................................................... 7
1
Proef: optische witmakers in detergenten. ............................................................................. 7
2
Proef: fluorescentie van tonic ................................................................................................. 7
3
Werking van sunblock onderzoeken ...................................................................................... 8
2
2.1
HOE ZUUR IS AZIJN? ................................................................................................................... 9
Wat is azijn? .............................................................................................................................. 9
2.2
De zure eigenschap van azijn ............................................................................................... 10
2.2.1 De chemische betekenis van zuur en base ......................................................................... 10
2.2.2 Zuren en basen in een meer uitgebreide betekenis............................................................. 10
2.2.3 Het verband tussen de zuurgraad en de concentratie aan H3O+-ionen ............................... 11
2.2.4 Zijn alle zuren even sterk? ................................................................................................... 12
2.2.5 Wat gebeurt er als zuur en antizuur samen komen? ........................................................... 12
2.3
3
Het azijnzuurgehalte bepalen ................................................................................................ 12
STOICHIOMETRIE ....................................................................................................................... 15
3.1
Chemische reacties en molverhoudingen ........................................................................... 15
3.1.1 Constante verhoudingen bij een chemische reactie ............................................................ 15
3.1.2 Algemene werkwijze bij het rekenen aan een chemische reactie ....................................... 15
3.2
Concrete stoichiometrische berekeningen .......................................................................... 15
3.2.1 Uitgewerkt voorbeeld ........................................................................................................... 15
3.2.2 Berekeningen bij chemische processen .............................................................................. 16
3.2.3 Opgaven ............................................................................................................................... 18
4
VERTERING VAN VOEDSEL ...................................................................................................... 19
4.1
Werking van enzymen ............................................................................................................ 19
4.1.1 Voorbeeld ............................................................................................................................. 19
4.1.2 Proef: Clinistix ...................................................................................................................... 20
4.2
1
2
3
4
4.3
Lysosomale vertering ............................................................................................................ 21
4.4
1
2
3
5
Stofwisseling (metabolisme) van voedingsstoffen ............................................................. 21
Verwerking van monosachariden ......................................................................................... 21
Verwerking van aminozuren................................................................................................. 21
Verwerking lipiden ................................................................................................................ 21
STOFFEN IN DE HUISAPOTHEEK ............................................................................................. 22
5.1
Pijnstillers ............................................................................................................................... 22
5.2
1
2
5.3
Slaapmiddel ............................................................................................................................ 23
Wat zijn isomeren? ............................................................................................................... 23
Overzicht van de isomeren .................................................................................................. 25
Antacida................................................................................................................................... 27
5.4
1
2
6
Vertering van voedselbestanddelen ..................................................................................... 20
In de mond ........................................................................................................................... 20
In de maag ........................................................................................................................... 20
In de twaalfvingerige darm ................................................................................................... 20
In de dunne darm ................................................................................................................. 21
Ontsmettingsmiddelen ........................................................................................................... 27
Waterstofperoxide ................................................................................................................ 27
Andere ontsmettingsmiddelen.............................................................................................. 28
STRALEND GEZOND? ................................................................................................................ 29
6.1
Radioactieve straling: altijd en overal .................................................................................. 29
6.1.1 Wat is radioactiviteit? ........................................................................................................... 29
1
De ontdekking van radioactiviteit ......................................................................................... 29
6.1.2 Waarom zijn sommige elementen radioactief? .................................................................... 30
1
Isotopen en nucliden ............................................................................................................ 30
2
Radioactieve isotopen .......................................................................................................... 31
6.1.3 Is alle radioactieve straling van dezelfde aard? ................................................................... 32
6.1.4 Wat gebeurt er in het atoom bij uitzending van radioactieve straling? ................................ 32
1
Transmutatiereacties ............................................................................................................ 33
2
Kernfusie of kernversmelting................................................................................................ 33
3
Kernfissie of kernsplijting ..................................................................................................... 34
6.1.5 Hoelang blijft een radioactieve stof stralen? ........................................................................ 35
6.1.6 Hoe gevaarlijk is radioactieve straling? ................................................................................ 36
6.1.7 Hoe beschermen tegen radioactieve straling? ..................................................................... 37
6.2
Toepassingen van radioactiviteit .......................................................................................... 38
6.2.1 Gezondheid en voeding ....................................................................................................... 38
1
Radiotherapie: kankerbestrijding.......................................................................................... 38
2
Sterilisatie ............................................................................................................................. 39
3
Medische beeldvorming ....................................................................................................... 39
4
Voedseldoorstraling ............................................................................................................. 39
5
Gebruik van gemerkte meststoffen: traceronderzoek .......................................................... 40
6.2.2 Technische toepassingen .................................................................................................... 40
1
Dateringen met behulp van 14C ............................................................................................ 40
2
Diktemeting .......................................................................................................................... 40
3
Vullen van drankflesjes ........................................................................................................ 40
4
Productie van elektriciteit ..................................................................................................... 41
7
STAAT HET IN DE GENEN GESCHREVEN? ............................................................................. 42
7.1
Van celkern tot DNA en gen .................................................................................................. 42
7.1.1 Structuur van DNA ............................................................................................................... 42
7.1.2 Isolatie van DNA uit kiwi ....................................................................................................... 43
7.1.3 DNA: sleutel van de erfelijkheid ........................................................................................... 44
7.1.4 Hoe kopiëren onze cellen het DNA? .................................................................................... 45
7.2
Van DNA en gen tot menselijk eiwit ..................................................................................... 45
7.2.1 Voedseleiwitten en menselijke eiwitten ................................................................................ 45
7.2.2 De eiwitsynthese .................................................................................................................. 46
1
Vergelijking DNA en RNA .................................................................................................... 46
2
Hoe verloopt de eiwitsynthese? ........................................................................................... 47
3
Oefeningen ........................................................................................................................... 49
4
Het belang van een juiste code ............................................................................................ 49
7.3
Knippen en plakken dankzij de DNA-technologie ............................................................... 50
7.3.1 Genetisch gemodificeerde organismen ............................................................................... 50
1
Biotechnologische insuline ................................................................................................... 50
2
Papaja bestand tegen virussen ............................................................................................ 51
3
Herbicidetolerante gewassen ............................................................................................... 51
4
Schimmelvrije bananen ........................................................................................................ 52
5
Gentherapie doet doven weer horen ................................................................................... 52
6
Opdracht............................................................................................................................... 52
7.3.2 Klonen van dieren ................................................................................................................ 52
7.3.3 Opsporen van erfelijke ziekten ............................................................................................. 53
7.4
DNA en voortplanting ............................................................................................................. 54
7.4.1 Chromosomen ...................................................................................................................... 54
7.4.2 De celdeling.......................................................................................................................... 54
1
De mitose bij de mens .......................................................................................................... 56
2
De meiose bij de mens ......................................................................................................... 56
3
Overkruising ......................................................................................................................... 57
8
8.1
ERFELIJKHEID ............................................................................................................................ 58
Mendel ..................................................................................................................................... 58
8.2
Enkele begrippen in verband met erfelijkheid ..................................................................... 58
8.2.1 Genen en allelen .................................................................................................................. 58
8.2.2 Genotype en fenotype .......................................................................................................... 58
8.2.3 Homozygoot en heterozygoot .............................................................................................. 59
8.2.4 Dominant en recessief ......................................................................................................... 59
8.3
Wetten van Mendel ................................................................................................................. 60
8.3.1 Kruisingen ............................................................................................................................ 60
8.3.2 Homozygote, monohybride kruisingen ................................................................................. 60
1
Overerving van het homozygote kenmerk oorlel ................................................................. 60
2
Uniformiteitswet van Mendel ................................................................................................ 60
8.3.3 Heterozygote, monohybride kruisingen ............................................................................... 61
1
Overerving van het dominante kenmerk oorlel bij heterozygote kruising ............................ 61
2
Overerving van even sterke kenmerken bij heterozygote kruising ...................................... 61
3
Splitsingswet van Mendel ..................................................................................................... 61
8.3.4 Homozygote dihybridekruisingen ......................................................................................... 62
1
Overerving in de eerste generatie ........................................................................................ 62
2
Overerving in de tweede generatie ...................................................................................... 62
3
Onafhankelijkheidswet van Mendel ..................................................................................... 63
8.4
Erfelijkheid bij de mens ......................................................................................................... 64
8.4.1 Overerving van het ABO-bloedgroepsysteem ..................................................................... 64
1
Bloedgroepen ....................................................................................................................... 64
2
Bloedtransfusies ................................................................................................................... 64
3
Overerving van de bloedgroepen ......................................................................................... 65
4
De resusfactor ...................................................................................................................... 66
8.4.2 Overerving van mucoviscidose ............................................................................................ 68
8.4.3 Overerving van het geslacht ................................................................................................ 69
1
Geslachtschromosomen ...................................................................................................... 69
2
Hoe groot is de kans dat een nakomeling een jongen of een meisje is? ............................ 69
8.4.4 Gekoppelde genen ............................................................................................................... 70
1
Betekenis .............................................................................................................................. 70
2
Overerving van geslachtsgebonden kenmerken.................................................................. 71
Download