PowerPoint-presentatie

advertisement
Cardiale Beeldenstorm
(MRI, MPS en CT)
VITHAS 2012
G. Aernout Somsen, cardioloog
Somsen 2012
Indicatie voor beeldvorming
•
•
•
•
•
Diagnose
Ernst & lokalisatie van aandoening
Therapie keuze
Evaluatie van therapie
Prognose
Somsen 2012
Aandoeningen van het myocard
•
•
•
•
Beschadiging
Uitgebreidheid
Lokalisatie
Reversibiliteit
Somsen 2012
Cardiale MRI
• Magnetisch veld
• Cardiale / Vasculaire anatomie
•
•
•
•
LV volumina
LV ejectie fractie
Wanddikte / verdikking
Aortawand /Aorta diameter
• Late Contrast Enhancement (LCE)
• Perfusie
• Infarct volume
• Fibrose en stapeling
• Stress (dobutamine) wandbeweging / perfusie
• Kleppen: morfologie / functie
• Artefact en mogelijke contraindicatie bij device
Somsen 2012
CMR; normaal
Somsen 2012
Myocardinfarct
• Regionale wandbewegingsstoornis
• Regionale verdunning myocard
• Late contrast enhancement (fibrose)
Somsen 2012
Somsen 2012
Post AMI (apicaal)
Somsen 2012
Hypertrofie
Fysiologisch
Pathologisch
• Symmetrisch
• LV cavity normaal
• Normalisatie na
deconditionering (3 mnd)
• Diastolische functie
normaal
• LA normale diameter
•
•
•
•
•
•
Asymmetrisch
LV cavity klein
Wanddikte > 30 mm
Onafhankelijk van training
Diastolische dysfunctie
LA dilatatie
Somsen 2012
Hypertrofische obstructieve cardiomyopathie
Somsen 2012
Somsen 2012
Gedilateerde cardiomyopathie
Somsen 2012
Somsen 2012
Myocarditis
•
•
•
•
Regionale verdikking myocard (oedeem)
Patchy LCE
Regionale wandbewegingsstoornis
Reversibiliteit
Somsen 2012
Somsen 2012
Non compaction CMP
•
•
•
•
•
•
•
Prominente trabecularisatie LV
Verdunning van lokaal myocard
Arteriele thrombo-embolie
Ventriculaire tachycardieen
Chronisch hartfalen
Genetisch (autosomaal dominant / X-linked)
Associatie met congenitale afwijkingen en WPW.
Somsen 2012
Somsen 2012
Somsen 2012
Pat. K. 32 jaar
Somsen 2012
Somsen 2012
Somsen 2012
Endomyocardiale fibrose
•
•
•
•
•
Fibrose van LV en/of RV
Hypereosinofiel syndroom
Restrictieve CMP
Mitralis- / tricuspidalisklepinsufficientie
Geografisch; Afrika / Zuid Amerika
Somsen 2012
Somsen 2012
Myocardial perfusion scintigrafie
•
•
•
•
•
•
Nucleair onderzoek
99m-Tc gelabelled aan tetrofosmin of sestamibi
Doel: visualiseren van myocardiale perfusie
Stress (inspanning / adenosine / dobutamine) en rust
Detectie van ischemie / infarct / viability
Geen artefact bij PM / wel ander stressmodus
Somsen 2012
MPS; interpretatie
Stress
apex
basis
Rest
anterior
Stress inferior
Rest
Stress
septaal
lateraal
Rest
(Ischemie: postero-lateraal van apex tot basis)
Somsen 2012
CT(A) hart en coronairen
•
•
•
•
•
•
•
Radiologisch onderzoek
Calcium score
Stenose (lokalisatie / ernst)
Samenstelling van plaque
Anatomische afwijkingen (congenitaal)
Perfusie…
Beperkt artefact bij device
Somsen 2012
CTA; alles over coronairen….
anterior
RVOT
RCC
rechts
links
RA
LA
posterior
Somsen 2012
CT-3D reconstructie
RCA
Aorta
LCA
Somsen 2012
CTA; maligne variant..
Somsen 2012
CT artefact obv PM-electrode
Somsen 2012
CT artefact; ICD lead en generator
Somsen 2012
Take home….
• Beeldvorming essentieel voor diagnose en
therapie
• MRI; goude standaard voor volumina
(LVEF); artefact en contraindicatie
• MPS; myocardiale perfusie / geen artefact
• CT: anatomie van coronairen / gering
artefact
Somsen 2012
Somsen 2012
Download