2 De MS410 en MS411 zijn de extensies van het Marble brug

advertisement
Inhoud
Omschrijving
Omschrijving ..........................................................2
Technische specificaties .........................................3
Aansluit schema .....................................................4
De MS410 en MS411 zijn de extensies van het
Marble brug wachtalarm MS421B. De MS410 is
een substation voor in de officiers hut of de
officiers mess. Dit paneel heeft een groene LED
voor indiceren dat het wachtalarm actief is en
de timer (3/12 minuten) af telt. De rode LED
geeft samen met de interne buzzer aan dat
aanwezigheid van de backup officier op de brug
verlangd wordt.
De MS411 is een reset paneel welke alleen op
de brug geplaatst mag worden. De groene LED
geeft wederom weer dat het wachtalarm actief
is, en de rode LED en de interne buzzer geven
aan dat de wachtalarm timer (3/12 minuten)
verstreken is. Bij het bedienen van de reset
knop op het MS411 paneel zal de wachtalarm
timer herstarten, en eventuele call officer/call
crew oproepen herstellen.
Marble Automation MS410/MS411
Page
2
Technische specificaties
Voeding spanning
Stroom run LED
Stroom alarm LED +
buzzer
Uitwendige maten L x B
Gat maat H x B
Inbouw diepte incl
connector
Marble Automation MS410/MS411
Aansluit schema
18-28Vdc
10mA @ 24Vdc
30mA @ 24Vdc
96 x 72mm
90 x 67mm
82mm
Page
3
Marble Automation MS410/MS411
Page
4
Index
Description
Description .............................................................6
Technical specifications..........................................7
Connection diagram................................................8
Marble Automation MS410/MS411
Page
5
The MS410 and MS411 are extensions for the
Marble bridge watch alarm MS421B. The MS410
is a substation for the officer cabins and/or the
officers mess. The green LED on the MS410
indicates that the bridge watch alarm is
activated and the timer is counting down (3/12
minutes). The red LED indicates the on duty
officer didn’t respond by resetting the watch
alarm and direct assistance from the backup
officer on the bridge is required. The MS411 is
the remote reset panel for the bridge watch
alarm. This device may only be placed on the
bridge, because resetting the watch alarm timer
may only be operated on the bridge. The green
LED indicates that the watch alarm is active,
the red LED and internal buzzer indicate that
the 3/12 minute watch alarm timer has expired
and bridge alarm is activated. By pressing the
reset button on the MS411 device will restart
the watch alarm timer and recover bridge
alarm/call officer/call crew stages.
Marble Automation MS410/MS411
Page
6
Technical specifications
Power supply
Current run LED
Current alarm LED +
buzzer
Outer dimensions HxW
Cut out size HxW
Depth
Marble Automation MS410/MS411
Connection diagram
18-28Vdc
10mA @ 24Vdc
30mA @ 24Vdc
96x72mm
90x67mm
82mm
Page
7
Marble Automation MS410/MS411
Page
8
Download