Grieks - Latijn - Campus Tichelrij

advertisement
Lessentabel 1ste graad, 2de jaar
Grieks - Latijn
vakken
uur/week
Basisvorming:
Levensbeschouwelijke vakken
Nederlands
Frans
Engels
Wiskunde
Geschiedenis
Aardrijkskunde
Natuurwetenschappen
Plastische Opvoeding
Lichamelijke Opvoeding
Techniek
2
5
3
2
4
2
1
2
1
2
2
Keuzegedeelte:
Latijn
Grieks
4
2
TOTAAL UREN per week
32
Download