Zing Voor De Heer - The Psalm Project

advertisement
Zing Voor De Heer
Psalm 96
Tekst: Egbert van der Stouw
Muziek: Miranda de Vlieger
Arr: Jay-P Beijersbergen, Luca Genta, Wilkin de Vlieger
q = 70
F #m
/C #
### 4 ˙ .
& 4 ˙.
###
Verse
5
&
œ œ œœœ ˙
&
###
F #m
œ œ œœ
œ
œ
œ
œ
œ œ
Maak nu be - kend zijn ma - jes- teit.
13
&
###
F #m
/C # D maj7
### ˙ .
&
˙.
17
21
&
###
w
w
œ
œ
F #m
Glo - rie en glans gaan
F #m
### ‰
&
j
25
Ver - kon -dig dat
42
œ
œ œ œ œ
Groot is
de Heer,
F #m
‰ j
œ œ œœœœ ˙
C # m7
-
œ
den
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
Vol - ken er - ken
œ œ
spaar
Verse F # m
zijn heer - schap - pij.
Hij ons
F #m
G maj7
we - reld
als zijn bo
D maj7
œ œœœ
œ
œ
œ
œ
œ œ
w
C # m7D maj7
œ œ œœ œ œ
ons be - waar - de.
‰ j
‰ œj
œ œ œ œ œ
œ œ œ.
de
œ œ œœœœ ˙
F #m
B m7
Zing voor Hem die
w
w
D maj7
Zing voor de Heer, die
D maj7
‰ j
D maj7
œ
œ
œ œ œœ œ œ
Zing voor de Heer, zing heel de aar - de.
9
/C #
˙.
˙.
F #m
D maj7
œ œ œœ œ œ
F #m
œ
œ
˙.
˙.
œ
œ
F #m
/C #
D maj7
-
44 ˙ .
˙.
C # m7
œ
meer
w
© 2015 The Psalm Project
/C # D maj7
w
/C #
œ
œ
˙.
˙.
œ
œ
de.
D maj7
œ œ œ œ œ ˙
dan de
go - den.
C # m7
D maj7
œœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
steeds voor Hem uit.
D maj7
be- vrijdt.
w
Ko - ning is Hij.
w
2
‰ œj œ
4
œ œ œ œ œ œ
œ.
B m7
Hij oor - deelt u
naar zijn
ge -
2
Zing Voor De Heer
### 2
& 4
44
G maj7
28
œ œ
bo
%
F #m
Chorus E
w
-
den.
B m7
œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó
Laat
al wat leeft zijn glo - rie prij - zen.
B m7C # m7 D F # m7
###
&
œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ
E
32
Leer
35
&
###
ie - der volk de Ko - ning
B m7
Ó
˙
F #m
### 4 ˙ .
& 4 .
˙œ
Verse
&
###
œ.
œ
kracht.
F #m
Œ/C
œ
œ
œ
œ ˙
is
Heer,
de
œ œ œœœ ˙
&
###
F #m
C # m7
‰j
œ œœœ
œ
œ
œ
œ
œ œ
Wees blij, o schep - ping, aar - de lach.
50
&
###
‰ œj
œ œ œ œ œ
œ œ œ.
B m7
Juich voor
de Heer als
fi B m7 C #m7
### 2
& 4 œ. œ œ œ œ
54
Groot
is
de
Heer.
Hij
44 ˙
E
zal
Ó
/C #
˙.
˙.
zijn
D
w
w
œ
œ
C # m7 D maj7
œ œœ œ œ
œ
œ œ œœœœ ˙
Juich voor de Heer, vel - den en bo
F #m
C # m7
‰j
-
men.
D maj7
œ œœœ
œ
œ
œ
œ
œ œ
w
44
œ œ œ œ.
F #m
F #m
D maj7
en macht.
groot is
œ
œ
˙.
˙.
Juichvoor de Heer, juich wa - ter stro - men.
46
42 ‰
/C #
D maj7
C # m7D maj7
œ œ œœ œ œ
Hij komt met ma - je - steit
D
œ œ œ
#
≈ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œ
eer be - wij - zen.
C # m7
B m7
Groot
38
42
fi
E
w
Buig voor Hem neer in diep ont -zag.
42
F #m
44
w
G maj7
œ œ
ko
B m7
∑
-
’’’’ 42
D.S. al Coda
men.
E
œ
Leer
≈ œ œ œ œ œ œ œ .
œ
ie - der volk de Ko - ning
Zing Voor De Heer
58
&
###
B m7 C # m7 D F # m7
œ œ œ œ
eer be - wij - zen.
E
≈ œ œ œ œ œ œ
œœ œœœ
Hij komt met ma - je - steit
###
&
’ ’ ’ ’
E
62
66
&
###
E
B m7
B m7
’ ’ ’ ’
B m7 C # m7
3
B m7
˙
en macht.
Ó
Groot is
’ ’ ’ ’
D
de Heer,
D
œ. œ œ œ œ ˙
E
’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ œ. œ œ œ œ ˙
Groot is
B m7C # m7
‰
de Heer.
B m7 C # m7
D
F # m7
’ ’ ’ ’
U
œ œ œ œ. œ
œ
groot is
zijn
kracht.
Download