Spijsvertering - Wikiwijs Maken

advertisement
SPIJSVERTERING
Door: Joyce Bosma, Robin Beck, Kayleigh Volkering, Marlon
Krieger
Inhoud
Doel
Functie van het verteringsstelsel
Spijsveterings route & de functies van de organen
Maagtorsie
vragen
DOEL
Het weten van:
De route van het voedsel op volgorde.
De organen die erbij te pas komen.
De functie van deze organen.
Wat is het uiteindelijke doel van het spijsverteringsstelsel.
Hoe een maagtorsie in elkaar zit.
FUNCTIES VAN HET
VERTERINGSSTELSEL
Voedsel bewerken
Verkleinen
Stoffen in het bloed opnemen
Het krijgen van brand- en bouwstoffen.
SPIJSVETERINGS ROUTE & DE
FUNCTIES VAN DE ORGANEN
Mond
Keel
Slokdarm
Maag
Portierspier
Dunne darm
Twaalfvingerige darm
Dikke darm
Endeldarm
Anaalklieren
Anus
MAAGTORSIE
 Spoed.
 Maag draait om zijn as.
 Afgesloten van darmen en slokdarm.
 Door maagbacteriën zwelt de maag op.
 Gevolgen.
SLOT
Vragen?
Download