Verkiezingenpowerpoint

advertisement
Miniverkiezingen groep 5-6 Regenboog, 2017
Partijen worden opgericht
SRB: School Regenboog
Partij GBIN:
Geen
Beledigingen
In
Nederland
KDSS:
Kinderen Die Samen
Spelen!
ADRSJV!
Alexander, Diego, Rick, Scott,
Jabir, Veer!
JA:
Jayden en Arda
De lijsten zijn bekend!!
Campagne voeren…
Op reis naar groep 3-4 en je programma presenteren aan de kiezers.
Iedereen is welkom op onze school!
Ieder kind is uniek en telt mee!
Geen discriminatie!!
Meer meesters!
Op naar groep 7-8…
Meer tijd om te sporten!!
Wel snoep op school en zakgeld!
Flyers uitdelen, snoepjes,
posters ophangen…
Er wordt geluisterd en vragen gesteld.
Het stembureau gaat bijna open…
De opkomst is groot,
Ruim 96%.
De beveiliging is
goed geregeld.
De stembureauleden zijn er klaar voor
Er zijn twee teams die het stembureau
bemannen:
12.30-12.45 uur:
Jasmijn, vz
Solange, lid
Diego, lid
12.45 – 13.00 uur:
Joël, vz
Anouk, lid
Veer, lid
Beveiliging: Arda, Jayden en Alexander
Identificeren en controleren…
Dan stemmen…
Slechts 1 hokje
rood!!
Dan kan er eindelijk geteld worden…
Een nauwkeurig werkje
En de winnaar bekend worden
Proosten we op de afloop!
Download